Bild
Medicinsk personal med en betatronkanon. 70-tal
Göteborg 1972-02-25 - Östra Sjukhuset - Professor Gustaf Notter med betatronkanonen
Länkstig

Medicinsk mediering: Göteborgs filmiska medicinhistoria

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning

Finansiär
IngaBritt och Arne Lundbergs Forskningsstiftelse samt övriga deltagande parter

Kort beskrivning

Projektets långsiktiga mål är att skapa en nationell och sökbar databas över svensk medierad medicinhistoria. Den första fasen inbegriper inventering och digitalisering av det unika material som finns vid Medicinhistoriska museet i Göteborg. Databasen och det material som inte omfattas av upphovsrätt och sekretess görs tillgängliga via en projektwebbsida. Genom att digitalisera och långsiktigt förvara originalen Kungliga bibliotekets nationella filmarkiv ökar dessutom möjligheterna för spridning och tillgängliggörande av Göteborgs unika medicinhistoriska kulturarv.

Nationella arkivinstitutioner som Kungliga biblioteket, Svenska Filminstitutet, Sveriges Television AB och Riksarkivet bidrar med digitisering och tillgängliggörande av empiriskt källmaterial.