Bild
Svartvit, hamnen i göteborg 1950tal, en kvinna och barn blickar ut över några båtar.
Länkstig

Filmens Göteborg under 1900-talet: Rörliga bilder av en stad i förändring

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Projektets huvudsyfte är att via inventering, digitalisering, analys och utställningar av filmer om Göteborg presentera ny och generaliserbar kunskap om stadens historia, invånare och kultur för och tillsammans med allmänhet, forskare och institutioner.

Projektet är ett nära samarbete mellan Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet, Göteborgs stadsmuseum, Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg, Medicinhistoriska museet och Bohusläns museum samt de nationella mediearkiven vid Kungliga biblioteket, Svenska Filminstitutet och Sveriges Television. Finansieras bland annat av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond och deltagande parter.

Medfinansiär till projektet är Holger och Thyra Lauritzens stiftelse för främjandet av filmhistorisk verksamhet.