Bild
Stillbild från filmen A place to live av Karsten Wedel, 1967
Stillbild från filmen "A place to live" av Karsten Wedel, 1967
Foto: Karsten Wedel
Länkstig

MOMENT: linsmedial evidens och estetik i Sverige 1939–1969

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning, Hasselbladstiftelsen, HDK-Valand

Kort beskrivning

Moment är ett flerdisciplinärt forskningsprojekt om linsmediala kulturer i Sverige 1939–1969. Projektet tar utgångspunkt i två för filmen och fotografin centrala aspekter: evidens och estetik. Det handlar om föreställningen om linsmediernas unika förmåga att skildra verkligheten, som har präglat såväl bruket av filmen och fotografin som deras estetiska ideal och uttryck. Tidsperioden – från andra världskrigets utbrott till året efter studentrevolten –sammanfaller med den svenska välfärdsstatens etablering, vilket i hög grad formar projektets inriktning och exempel.

Forskningsprojektet genomförs som en serie fallstudier där noga utvalda händelser, ämnen och praktiker undersöks och problematiseras. Med dessa nya ingångar – och sättet på vilket undersökningen sker – bidrar projektet till att fördjupa förståelsen för hur evidens och estetik är sammanvävda med linsmedierna, och hur filmen och fotografin har producerats, cirkulerat och brukats. Den geografiska avgränsningen är Sverige, men sammanhangen och exemplen rör sig mellan det lokala, nationella och internationella. En viktig del i forskningsprojektet är formerna för publicering och mediering, där curatoriella metoder spelar en avgörande roll i de delpresentationer som äger rum fram till den avslutande utställningen 2025. 

 

Forskningsprojektet leds i samverkan mellan Niclas Östlind, HDK-Valand, Louise Wolthers, Hasselbladstiftelsen samt Mats Jönsson, GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning. 

Foto: Thobias Fäldt