Göteborgs universitet
Bild
signalister 1942

2019

Photography as/and knowledge

4–5 april

Tre forskare verksamma inom GPS400 deltog med föredrag vid en internationell fotografikonferens i Landskrona: ”Photography as/and knowledge”, som anordnades av Lunds universitet.

Jubileumsmöte

24 april

GPS400 deltog i Göteborg & Co:s Jubileumsmöte i Trädgårdsföreningen och presenterade hittillsvarande och kommande verksamhet.

Utställning och föredrag i Kronhuset

6 maj

Fem representanter från GPS400 deltog i en heldagspresentation av Västra Nordstans historia arrangerad av Higab, en av centrumets många externa parter.

Samisk audiovisuellt kulturarv

28 maj

Forskare från GPS400 deltog som extern expert vid projektworkshop hos Kungliga biblioteket om digitalisering och arkivering av all samisk film i Sverige.

Forskarmöten och utställningsbesök Berlin

25–26 juni

I slutet av juni besökte sex representanter från GPS400 tyska och österrikiska kolleger i Berlin. Dels för att se och diskutera pågående utställningar om Bauhaus fotoverksamhet och Weimarrepublikens filmproduktion, dels för att planera kommande gemensamma forskningsprojekt och forskningsansökningar.

Kulturfestival hos Galleri Thomas Wallner

30 juli

En representant från GPS400 deltog i en kulturfestival hos Galleri Thomas Wallner för att samtala om dokumentära bilders trovärdighet och autenticitet.

En brokig historia

22–25 augusti

Vid det publika evenemanget ”En brokig historia” som Historiska Göteborg genomförde i Västra Nordstan visade GPS400 fotografier och filmer om stadsdelen i en lokal på Postgatan. Evenemanget ingår i delprojektet ”Västra Nordstan Revival”, som genomförs tillsammans med Higab.

UNESCO Global Media and Information Literacy Feature Conference

23–25 september

GPS400 deltog med ett föredrag vid “UNESCO Global Media and Information Literacy Feature Conference”, en internationell konferens med 300 representanter från 60 länder med temat MIL Citizens: Informed, Engaged, Empowered. För hela programmet, se Bilaga 8.

Under konferensen publicerades dessutom en internationell och ämnesöverskridande bok, Understanding Media and Information Literacy (MIL) in the Digital Age. A Question of Democracy, i vilken en GPS400-representant skrivit ett kapitel.

Föredrag på Bokmässan

26-27 september

Vid Bokmässan 2019 deltog GPS400 med två föredrag. Det första i montern hos Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg och som handlade om ett nyligen genomfört samverkande forsknings- och undervisningsprojekt som utgick från en film om rivningen av Östra Nordstan.

Sympoium Thresholds - Framing Interwar Lens Media

4 - 5 november

During the 1920s and 1930s the roles of both photography and film multiplied within all areas of society: technology, politics, science and culture. The interdisciplinary research project on Interwar Lens Media Cultures offers new empirical, material and theoretical perspectives to the established histories of film and photography in the period. Part of the project is the forthcoming anthology Thresholds – Framing Interwar Lens Media Cultures, representing new ways of exploring, writing and doing photo and film history where the two media, rather than being separated, are investigated in light of each other.

Four of the contributing researchers will be presenting work at this public seminar – moderated by the editors and initiators of the research project. Presentations by: Yvonne Zimmermann, Sabine Kriebel, Christopher Natzén, Erika Larsson, Louise Wolthers and Niclas Östlind. Introduction by: Mats Jönsson.

 

2017

GPS400-KONFERENS

8-9 November 

Den första GPS400-konferensen genomfördes på Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet den 8–9 november 2017.

Under två intensiva dagar träffade internationella experter lokala, regionala och nationella representanter från lärosäten, myndigheter och institutioner för att gemensamt diskutera digitala, platsspecifika och kollaborativa lösningar för humanistisk samverkan i stadsmiljö med särskild fokus på Göteborgskulturer under fyrahundra år. På konferensen presenterades också idéer, resultat samt pågående och kommande delprojekt och ansökningar.