Bild
Äldre bild av postgatan (då sillgatan)
Postgatan (då Sillgatan) 1888
Foto: Göteborgs stadsmuseum
Länkstig

Visualisering Västra Nordstan

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning

Kort beskrivning

Projektets övergripande målsättning är att sammanställa arkiv-, bild-och filmmaterial som ligger till grund för nya former av visuell kunskapsförmedling och kunskapsproduktion om Västra Nordstan. Inom projektet kommer aktiviteter genomföras som illustrerar och presenterar denna stadsdel och dess historia via exempelvis utställningar, illustrationer, publikationer, föredrag, seminarier och workshops samt innovativ digital teknik.

Syftet är dessutom att öka intresset för och stärka kunskapen om Västra Nordstans unika värden hos göteborgare, besökare, forskare, lärare, studenter, näringsliv och organisationer utifrån ledorden hållbarhet, innovation och tradition. Lokala samverkansparter är Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg och Higab. Nationella arkivinstitutioner som Kungliga biblioteket, Svenska Filminstitutet, Sveriges Television AB och Riksarkivet bidrar med digitisering och tillgängliggörande av empiriskt källmaterial.