Bild
Jubileumsutställningen 1923 i Göteborg
Länkstig

Jubileumsarkivet: Inledande inventering, digitalisering och analys av Göteborgs universitetsbiblioteks samling om stadens 300-årsjubileum 1923

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - pågående
Projektägare
GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning

Samarbetspartners
SpråkbankenText
Finansiär
Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond

Kort beskrivning

Det ettåriga pilotförsöket inventerar och analyserar maskinellt en unik samling av pressmaterial från 1923 år jubileumsutställning i Göteborg. Projektet är ett samarbete mellan GPS400, SpråkbankenText, Universitetsbiblioteket och Riksarkivet.

Pilotprojektet Jubileumsarkivet: Inledande inventering, digitalisering och analys av Göteborgs universitetsbibliotekssamling om stadens 300-årsjubileum 1923 tar avstamp i firandet av Göteborgs 300-årsjubileum 1923. Firandets mest storslagna inslag, den så kallade Jubileumsutställningen, sträckte sig från Götaplatsen till Liseberg och under perioden 8 maj–15 oktober fungerade den som ett tillfälligt nav i stadens offentliga rum. Intresset för utställningen var enormt med totalt 4,2 miljoner besökare, varav 41 000 kom från utlandet. Dess upplägg, storlek och program innebar att den även blev ett frekvent inslag i dåtidens svenska och internationella medier, vars allt modernare kommunikationstekniker spred nyheter, reportage, intervjuer och bilder snabbare och till fler än någonsin tidigare.

Etthundra år senare inventerar och analyserar pilotprojektet Jubileumsarkivet dessa mediala aktörer och deras publicistiska jubileumsmaterial. Dels för att rädda ett unikt arkivmaterial, dels för att med hjälp av maskindriven digital analys generera ny information om Göteborg och dess roll som kunskapsstad.Undersökningsmaterialet utgörs av fem mappar i en unik samling om Jubileumsutställningen som förvaras i Göteborgs Universitetsbibliotek (UB). Hela samlingen består av 69 mappar pressklipp, där varje mapp innehåller drygt 200 sidor. Uppskattningsvis innehåller samlingen totalt mellan 40–50 000 artiklar. Materialet är idag mycket skört, svårhanterligt och delar av det har börjat falla sönder. Pilotprojektet Jubileumsarkivet inleder därför även en kultur-, social-, lokal-, språk-, medie-, och ekonomhistorisk gärning som räddar en unik samling för framtida forskning, undervisning och tillgängliggörande.

Genom digitalisering och maskinell inventering av fem mappar (ca 1000 sidor) i UB:s samling från Jubileumsutställningen undersöker projektet vilken typ av information och kunskap maskindriven analys av pressmaterial kan generera om 1923 års språk-, bild- och mediebruk, om ansvariga aktörer och institutioner samt om Göteborg som kunskapsstad. Material och projektresultat kommer kontinuerligt tillgängliggöras digitalt för framtida bruk. Den långsiktiga ambitionen är detta pilotprojekt endast utgör ett första steg i en nödvändig räddningsaktion av hela UB:s samling om Jubileumsutställningen 1923.

Jubileumsarkivet

Samlingen finns idag i universitetsbibliotekets arkiv och består av 69 mappar med lite drygt 200 sidor vardera. Totalt uppskatts det att jubileumsarkivet innehåller mellan 40-50 000 artiklar.