Göteborgs universitet
Bild

Om oss

Vi testar och utvecklar innovativa och långsiktiga hållbara visuella metoder och modeller för forskning, samverkan och tillgängliggörande som ökar allmänhetens delaktighet i och intresse för kunskapsproduktion om närmiljöns dåtid, nutid och framtid.

Styrgrupp

 • Klara Björk, prefekt, HDK-Valand
 • Johan Borvén, enhetschef, Göteborgsregionen (GR) Avdelning Utbildning
 • Markus Forsberg, forskare och föreståndare för Språkbanken Text
 • Karl-Magnus Johansson, förste arkivarie, Riksarkivet i Göteborg
 • Mats Jönsson, professor, Institutionen för kulturvetenskaper
 • Lena Martinsson, prefekt, Institutionen för kulturvetenskaper
 • Fredrik Nilsson, vicerektor för campus och hållbar utveckling, Chalmers 
 • Morgan Palmqvist, överbibliotekarie, Göteborgs universitetsbibliotek
 • Mattias Rost, lektor, Institutionen för tillämpad IT
 • Dawn Sanders, lektor, Avdelningen ämnesdidaktik med inriktning naturvetenskap och teknik
 • Orla Vigsö, professor, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)
 • Karolina von Mentzer, regionutvecklare, Västragötalandsregionen

Forskargrupp

Arkiv – Bibliotek – Museer – Myndigheter – Företag – Institut

 • Bohusläns museum
 • Göteborgs Film Festival
 • Göteborgs Konsthall
 • Göteborgs konstmuseum

 • Göteborgsregionen
 • Göteborgs stad
 • Göteborgs stadsmuseum
 • Göteborgs Universitetsbibliotek (UB)
 • HIGAB
 • Kungliga biblioteket
 • KvinnSam
 • Medicinhistoriska museet i Göteborg
 • Riksarkivet
 • Riksarkivet i Göteborg
 • SpråkbankenText
 • Sveriges Television AB
 • Svenska filminstitutet
 • Visual Arena
 • Västergötlands museum
 • Västra Götalandsregionen

Referensgrupp

 • Ciara Chambers, University College Cork, Irland
 • Les Roberts, University of Liverpool, England
 • Lars-Martin Sørensen, Det Danske Filminstitut, Danmark
 • Roel Vande Winkel, KU Leuven, Belgien
 • Yvonne Zimmermann, Philipps-Universität Marburg, Tyskland