Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Video (0:06)
Telefon
Bild

Om oss

Vi testar och utvecklar innovativa och långsiktiga hållbara visuella metoder och modeller för forskning, samverkan och tillgängliggörande som ökar allmänhetens delaktighet i och intresse för kunskapsproduktion om närmiljöns dåtid, nutid och framtid.

Styrgrupp

 • Mats Björkin, prefekt, Instutitionen för kulturvetenskaper
 • Klara Björk, pro-prefekt, HDK-Valand
 • Johan Borvén, enhetschef, Göteborgsregionen (GR) Avdelning Utbildning
 • Marie Eneman, lektor, Instutitionen för tillämpad informationsteknologi
 • Karl-Magnus Johansson, arkivarie, Riksarkivet i Göteborg
 • Mats Jönsson, professor, Instutitionen för kulturvetenskaper
 • Monica Löfgren Nilsson, prefekt, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation
 • Fredrik Nilsson, professor, Instutitionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
 • Morgan Palmqvist, överbibliotekarie, Göteborgs universitetsbibliotek
 • Karolina von Mentzer, regionutvecklare, Västragötalandsregionen

Forskargrupp

 • Monica Billger, professor Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
 • Mats Ekström, professor, Instutitionen för journalistik, medier och kommunikation
 • Mats Jönsson, professor, GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning
 • Peter Ljungtrand, forskare, RISE
 • Lars Marcus, professor, Instutitionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
 • Elena Raviola, professor, HDK-Valand
 • Maarit Jaakkola, biträdande föreståndare, Nordicom
 • Karin Wagner, professor, Instutitionen för kulturvetenskaper
 • Louise Wolthers, forskare, Hasselbladstiftelsen
 • Niclas Östlind, lektor, HDK-Valand

Arkiv – Bibliotek – Museer – Myndigheter – Företag – Institut

 • Bohusläns museum
 • Göteborgs Film Festival
 • Göteborgs Konsthall
 • Göteborgsregionen
 • Göteborgs stad
 • Göteborgs stadsmuseum
 • HIGAB
 • Kungliga biblioteket
 • Medicinhistoriska museet i Göteborg
 • Riksarkivet
 • Riksarkivet i Göteborg
 • Sveriges Television AB
 • Svenska filminstitutet
 • Västra Götalandsregionen

Referensgrupp

 • Ciara Chambers, University College Cork, Irland
 • Luke McKernan, British Library, England
 • Les Roberts, University of Liverpool, England
 • Lars-Martin Sørensen, Det Danske Filminstitut, Danmark
 • Roel Vande Winkel, KU Leuven, Belgien
 • Yvonne Zimmermann, Philipps-Universität Marburg, Tyskland