Länkstig

Debattartikel - Den rättspsykiatriska vården är inte rättssäker - agera nu

Publicerad

Flera medarbetare i CELAM med i debattartikel i Göteborgs-Posten 19 oktober, 2020 - Den rättspsykiatriska vården är inte rättssäker - agera nu.

Den rättspsykiatriska vården är inte rättssäker - agera nu

Debatt - Det svenska rättssystemet som tillåter att vi dömer psykiskt sjuka för brott och att personer som saknar vårdbehov kan hållas frihetsberövade inom rättspsykiatrin under mycket lång tid med oklart vårdinnehåll, är unikt och har fått rättmätig kritik under lång tid. Ändå händer ingenting. Det är oförsvarbart, skriver bland andra Tova Bennet, doktor i straffrätt, Lunds universitet.

Debattartikel i Göteborgs-Posten 19 oktober, 2020