Göteborgs universitet
Bild
Svenska flaggan
Foto: Freja Wessman

Publikationer

I snart sju decennier har Valforskningsprogrammet publicerat böcker och skrifter och nästan lika länge har även andra forskare publicerat resultat baserade på Valforskningsprogrammets datainsamlingar. Här tillgängliggör vi aktuella publikationer och vår egna bokserie så långt tillbaka i tiden som denna ännu har hunnit digitaliseras.

Här kan du själv ladda ned och läsa en del av de uppsatser, utredningar, artiklar, bokkapitel och avhandlingar som använder data från valundersökningarna och riksdagsundersökningarna. Vi länkar även till det stora antalet publikationer som använder data från Comparative Study of Electoral Systems (CSES) där svenska data från Valundersökningarna ingår. Vårt flaggskepp är dock vår bokserie där forskare från Valforskningsprogrammet val efter val har gett kvalificerade och uttömmande analyser över varför valen har gått som det gått och gällande utvecklingen av den svenska valdemokratin.

Valforskningsprogrammets bokserie

Böckerna om väljarbeteende byggda på Valundersökningarna har kommit att bli något av en institution i svensk samhällsvetenskap. Efter varje val sedan 1976 har de ansvariga forskarna publicerat en längre bok på svenska med matnyttiga analyser om varför valen slutade som de gjorde och varför väljare valde att rösta som de gjorde. Från och med 2018 års val tillgängliggörs de klassiska analyserna fortlöpande i kapitel, artiklar och arbetsrapporter.

Svenska väljare (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2016). Svenska väljare. Stockholm: Wolters Kluwer.
Nya svenska väljare (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2013). Nya svenska väljare. Stockholm: Norstedts Juridik.
Väljarbeteende i Europaval (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (red.) (2010). Väljarbeteende i Europaval. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Förtida röstning i Sverige (PDF)
Dahlberg, Stefan, Henrik Oscarsson & Richard Öhrvall (2008). Förtida röstning i Sverige. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Regeringsskifte: Väljarna och valet 2006 (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2008). Regeringsskifte: Väljarna och valet 2006. Stockholm: Norstedts Juridik.
Europaval (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2006). Europaval. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Kampen om euron (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (red.) (2004). Kampen om euron. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Väljare (PDF)
Holmberg, Sören & Henrik Oscarsson (2004). Väljare: Svenskt väljarbeteende under 50 år. Stockholm: Norstedts Juridik
Svenska poströstare (PDF)
Brothén, Martin (red.) (2003). Svenska poströstare. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
EuropaOpinionen (PDF)
Holmberg, Sören mfl. (2001). EuropaOpinionen. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Sveriges första europaparlamentsval (PDF)
Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (1998). Sveriges första europaparlamentsval. Stockholm: Norstedts juridik.

Ett knappt ja till EU: Väljarna och folkomröstningen 1994 (PDF)
Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (1996). Ett knappt ja till EU: Väljarna och folkomröstningen 1994. Stockholm: Norstedts juridik.
Väljarnas val (PDF)
Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (1995). Väljarnas val. Stockholm: Fritze.
Väljarna inför 90-talet (PDF)
Gilljam, Mikael, Sören Holmberg (1993). Väljarna inför 90-talet. Stockholm: Norstedts Juridik.
Rött, blått, grönt: En bok om 1988 års riksdagsval (PDF)
Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (red.) (1990). Rött, blått, grönt: En bok om 1988 års riksdagsval. Stockholm: Bonniers.
Väljare och val i Sverige (PDF)
Holmberg, Sören, Mikael Gilljam (1987). Väljare och val i Sverige. Stockholm: Bonnier.
Väljare i förändring (PDF)
Holmberg, Sören (1984). Väljare i förändring. Stockholm: Liber Förlag.
Kampen om kärnkraften: En bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980 (PDF)
Holmberg, Sören & Kent Asp (1984). Kampen om kärnkraften: En bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980. Stockholm: Liber.
Svenska väljare (PDF)
Holmberg, Sören (1981). Svenska väljare. Stockholm, Liber Förlag.

Riksdagsundersökningarnas avrapportering

Vetenskapliga publikationer

Statliga utredningar