Göteborgs universitet
Bild
Svenska flaggan
Foto: Freja Wessman

Publikationer

Här kan du ladda ned våra böcker om val, väljare och riksdagsledamöter i PDF-format.

Valundersökningarnas bokserie

Svenska väljare (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2016). Svenska väljare. Stockholm: Wolters Kluwer.
Nya svenska väljare (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2013). Nya svenska väljare. Stockholm: Norstedts Juridik.
Väljarbeteende i Europaval (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (red.) (2010). Väljarbeteende i Europaval. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Förtida röstning i Sverige (PDF)
Dahlberg, Stefan, Henrik Oscarsson & Richard Öhrvall (2008). Förtida röstning i Sverige. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Regeringsskifte: Väljarna och valet 2006 (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2008). Regeringsskifte: Väljarna och valet 2006. Stockholm: Norstedts Juridik.
Europaval (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2006). Europaval. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Kampen om euron (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (red.) (2004). Kampen om euron. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Väljare (PDF)
Holmberg, Sören & Henrik Oscarsson (2004). Väljare: Svenskt väljarbeteende under 50 år. Stockholm: Norstedts Juridik
Svenska poströstare (PDF)
Brothén, Martin (red.) (2003). Svenska poströstare. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
EuropaOpinionen (PDF)
Holmberg, Sören mfl. (2001). EuropaOpinionen. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Sveriges första europaparlamentsval (PDF)
Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (1998). Sveriges första europaparlamentsval. Stockholm: Norstedts juridik.

Ett knappt ja till EU: Väljarna och folkomröstningen 1994 (PDF)
Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (1996). Ett knappt ja till EU: Väljarna och folkomröstningen 1994. Stockholm: Norstedts juridik.
Väljarnas val (PDF)
Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (1995). Väljarnas val. Stockholm: Fritze.
Väljarna inför 90-talet (PDF)
Gilljam, Mikael, Sören Holmberg (1993). Väljarna inför 90-talet. Stockholm: Norstedts Juridik.
Rött, blått, grönt: En bok om 1988 års riksdagsval (PDF)
Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (red.) (1990). Rött, blått, grönt: En bok om 1988 års riksdagsval. Stockholm: Bonniers.
Väljare och val i Sverige (PDF)
Holmberg, Sören, Mikael Gilljam (1987). Väljare och val i Sverige. Stockholm: Bonnier.
Väljare i förändring (PDF)
Holmberg, Sören (1984). Väljare i förändring. Stockholm: Liber Förlag.
Kampen om kärnkraften: En bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980 (PDF)
Holmberg, Sören & Kent Asp (1984). Kampen om kärnkraften: En bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980. Stockholm: Liber.
Svenska väljare (PDF)
Holmberg, Sören (1981). Svenska väljare. Stockholm, Liber Förlag.
Väljarna och valet 1976 (PDF)
Olof Petersson

Riksdagsundersökningarnas bokserie

Övriga publikationer