University of Gothenburg
Image
Svenska flaggan
Photo: Jakob Ahlbom

Publications

Here you can download our books about elections, voters and members of parliament in PDF format.

The Swedish National Election Studies book series

Svenska väljare (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2016). Svenska väljare. Stockholm: Wolters Kluwer.
Nya svenska väljare (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2013). Nya svenska väljare. Stockholm: Norstedts Juridik.
Väljarbeteende i Europaval (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (red.) (2010). Väljarbeteende i Europaval. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Förtida röstning i Sverige (PDF)
Dahlberg, Stefan, Henrik Oscarsson & Richard Öhrvall (2008). Förtida röstning i Sverige. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Regeringsskifte: Väljarna och valet 2006 (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2008). Regeringsskifte: Väljarna och valet 2006. Stockholm: Norstedts Juridik.
Europaval (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (2006). Europaval. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Kampen om euron (PDF)
Oscarsson, Henrik & Sören Holmberg (red.) (2004). Kampen om euron. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Väljare (PDF)
Holmberg, Sören & Henrik Oscarsson (2004). Väljare: Svenskt väljarbeteende under 50 år. Stockholm: Norstedts Juridik
Svenska poströstare (PDF)
Brothén, Martin (red.) (2003). Svenska poströstare. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
EuropaOpinionen (PDF)
Holmberg, Sören mfl. (2001). EuropaOpinionen. Göteborgs universitet: Statsvetenskapliga institutionen.
Sveriges första europaparlamentsval (PDF)
Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (1998). Sveriges första europaparlamentsval. Stockholm: Norstedts juridik.

Ett knappt ja till EU: Väljarna och folkomröstningen 1994 (PDF)
Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (1996). Ett knappt ja till EU: Väljarna och folkomröstningen 1994. Stockholm: Norstedts juridik.
Väljarnas val (PDF)
Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (1995). Väljarnas val. Stockholm: Fritze.
Väljarna inför 90-talet (PDF)
Gilljam, Mikael, Sören Holmberg (1993). Väljarna inför 90-talet. Stockholm: Norstedts Juridik.
Rött, blått, grönt: En bok om 1988 års riksdagsval (PDF)
Gilljam, Mikael & Sören Holmberg (red.) (1990). Rött, blått, grönt: En bok om 1988 års riksdagsval. Stockholm: Bonniers.
Väljare och val i Sverige (PDF)
Holmberg, Sören, Mikael Gilljam (1987). Väljare och val i Sverige. Stockholm: Bonnier.
Väljare i förändring (PDF)
Holmberg, Sören (1984). Väljare i förändring. Stockholm: Liber Förlag.
Kampen om kärnkraften: En bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980 (PDF)
Holmberg, Sören & Kent Asp (1984). Kampen om kärnkraften: En bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980. Stockholm: Liber.
Svenska väljare (PDF)
Holmberg, Sören (1981). Svenska väljare. Stockholm, Liber Förlag.