Göteborgs universitet
Länkstig

Använd vår data

Valforskningsprogrammet har byggt upp omfattande databaser om val och väljarbeteende. Datamaterialet tillgängliggörs via Svensk nationell datatjänst (SND) och kan bland annat beställas av studenter som vill använda Valforskningsprogrammets data i uppsatser.

Valundersökningar 

Valundersökningar genomförs i anslutning till riksdagsval, Europaparlamentsval och folkomröstningar och dataserien sträcker sig tillbaka till 1956. För att få tillgång till data behöver man skicka in en förfrågan via SNDs hemsida. Följ länkarna nedan för att komma till respektive samling på SND. 

Läs mer om Valundersökningarna och bläddra bland formulären här.

Vallokalsundersökningar

Vallokalsundersökningarna har genomförts i anslutning till nationella val i Sverige sedan 1991 genom enkäter till röstande väljare i utvalda vallokaler och i lokaler för förtidsröstning. 

Läs mer om Vallokalsundersökningarna här. 

Comparative Study of Electoral Systems

Valundersökningarna ingår i den länderjämförande studien Comparative Study of Electoral Systems (CSES). Genom ett gemensamt frågeformulär till olika länder skapas ett samlat dataset över väljarbeteende i olika kontexter. 

Läs mer om Valundersökningens del i CSES här.

Foto: Emelie Asplund