Göteborgs universitet
Bild
Bild på SVT VALU bok
Länkstig

Vallokalsundersökningar (SVT/VALU)

Sedan 1991 deltar forskare vid Valforskningsprogrammet i utformning och analyser av Sveriges Televisions återkommande vallokalsundersökningar i samband med val och folkomröstningar.

Sveriges Televisions Vallokalsundersökningar (SVT/VALU) är världsunika. Sedan 1991 har 16 undersökningar av väljarbeteende genomförts i direkt anslutning till alla nationella val, europaparlamentsval och folkomröstningar. Enkäter till röstande väljare har delats ut och samlats in i utvalda vallokaler och i lokaler för förtidsröstning. Nyckelresultat om svenskt väljarbeteende har kunnat presenteras i Sveriges Televisions valvaka direkt efter vallokalerna stängts. Vallokalsundersökningarna fördjupar och disciplinerar de livfulla eftervalsdiskussionerna om valutgången. VALU ger snabba besked om hur olika väljargrupper röstat eller vilka frågor som varit viktiga för väljarnas val av parti.

SVT/VALU är sedan starten ett samarbete mellan Sveriges Television och forskare från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Valforskningsprogrammet vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Ett stort antal personer har bidragit till arbetet med vallokalundersökningarna. Hans Hernborn (SVT), Per Näsman (KTH) och Sören Holmberg (GU) har haft de ledande rollerna i samarbetet under årens lopp. I samband med riksdagsvalet 2022 genomfördes den 17:e vallokalsundersökningen. Alla data från SVT/VALU görs fritt tillgängliga så fort som möjligt efter varje val.