Göteborgs universitet
Bild
solrosfält
Länkstig

Miljö och hållbar utveckling

Information om hur institutionen för tillämpad IT arbetar med frågor kopplade till miljö och hållbar utveckling.