Länkstig

Urban Nuldén

Universitetslektor

Inst tillämpad IT, avd för
informatik
Besöksadress
Lindholmen Forskningsgången 6
Göteborg
Postadress
41296 Göteborg

Om Urban Nuldén

Urban Nuldén är docent i informatik och har sedan 2001 forskat om olika aspekter av samhällets krishantering. Dessförinnan har han forskat om användningen av informationsteknologi för att stödja undervisning och lärande. Under15 år har han haft olika chefs- och chefsbefattningar vid forskningsinstitut och inom akademin.

Hans forskning är utmaningsdriven och är sedan 2016 inriktad på samhällets beredskap för kriser och olyckor i nära koppling till transporter av farligt gods. Forskningen utförs i ett praktiknära samarbete med ett flertal olika myndigheter och aktörer inom transportsektorn. Ett speciellt fokus har varit säkerhetsrådgivarna för transport av farligt gods. Forskningsfrågorna är komplexa och spänner över ett brett område, vilket fodrar tvärvetenskapliga samarbeten. En genuin tvärvetenskaplig forskningsansats är utvecklande och bidrar till en bredare förståelse och ger nya möjligheter, även om det ibland kan vara mödosamt med såväl epistemologiska, ontologiska som metodologiska utmaningar.