Göteborgs universitet

Verksamhetsstöd

Avdelningen för verksamhetsstöd ansvarar för personal-, ekonomi-, forsknings- och studieadministration, studievägledning och kommunikation.

Personalen stödjer även studenter i nämnda frågor, samt driver och utvecklar de universitetsgemensamma administrativa arbetsuppgifterna.