Göteborgs universitet
Bild
smart watch och träningsskor
Länkstig

Digital innovation i sport

De senaste åren har inneburit en stor utveckling med fokus på digitalisering inom sport. Användningen av digital teknik inom sport expanderar också till områden kring hur vi kan organisera och hantera idrottslag, få tillgång till sportinformation och designa nya idrottsredskap.

Digitaliseringen har också skapat nya sporter, exempelvis e-Sports, som har stora konsekvenser för uppfattningen vad sport är och hur sport utövas. Utvecklingen med analytisk teknik för att stödja prestandaförbättring har också intensifierats med hjälp av digitaliseringen.

Löpning, cykel, längdskidor och lagsport

Kursen kommer att fokusera på digitalisering inom löpning, cykel, längdskidor och lagsport, samt till viss del undersöka hur digitalisering relaterar till jämställdhet och hållbarhet.

Du kommer också att få lära dig mer om den digitala träningsplattformen Zwift, videoanalys, effektmätning, e-sport, och digitala sportprylar.

Kursen syftar till att erbjuda studenter på avancerad nivå en valbar kurs om 7, 5 hp med fokus på att förvärva och tillämpa kunskap om digitalisering i sport som generellt samhällsfenomen och professionaliserad specialiserad verksamhet. Efter kursen kommer studenterna att ha förmåga att analysera, värdera och förklara hur digitalisering påverkar och utvecklar olika sporter.

Kursen kommer att ges i olika former

  • Video, podd och forskningsartiklar
  • Inspelade föreläsningar
  • Liveföreläsningar via Zoom
  • Seminarier online
  • Digital examinering
  • Handledning på plats eller online

Anmälan öppnar 15 mars - kursen startar i november 2024

Studenterna kommer i mycket stor omfattning att kunna läsa kursen on-demand i eget tempo, samt vid behov kunna boka enskild handledning.

Urval av perspektiv, litteratur och gästföreläsare i kursen är genomfört utifrån en strävan att erbjuda en bredd av perspektiv som är inkluderande och jämställda.

Till varje kursmodul kommer det att finnas 1-2 artiklar, 1 videor och 1-2 relaterade poddar.

Kursen startar hösten 2024 och kommer att vara öppen att söka från 15 mars.