Göteborgs universitet
Länkstig

A method for Effect Modifier Assessment in ergonomic intervention studies - the EMA-Method

Ergonomisk interventionsforskning inkluderar studier där forskare introducerar eller följer förändringar i arbetsmiljön i syfte att mäta effekter på riskfaktorer och/eller hälsa. I vår systematiska review Westgaard & Winkel (2011) konkluderade vi bl a att det förekommer många ändringar i och kring produktionssystem som kan medföra effekter på muskuloskeletal och mental hälsa och/eller motsvarande riskfaktorer; t ex olika former för downsizing (inkl rykten om downsizing), ledarstil och parallell-interventioner.