Göteborgs universitet

Special

Här finns information om evenemang, intervjuer, fallbeskrivningar, tumregler, kortartiklar och annat material kring arbetsplatskonflikter av allmänt intresse.

Aktuellt

Fortbildning i konflikthantering för organisationskonsulter
Se thomasjordan.se

 

Utbildning i Konflikthantering (Partsrådet)

I den här utbildningen föreläser Thomas Jordan, docent vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på arbetsplatskonflikter, om varför konflikter uppstår och hur man kan hantera dem. Hans föreläsning utgår från en dramatiserad arbetsplatskonflikt som ni får ta del av inledningsvis.

 

Centrum för Konflikthantering

Föreningen Centrum för Konflikthantering är en ideell förening i Göteborg som syftar till att sprida kunskaper och färdigheter om konflikthantering. Klicka på länken ovan för mer information.

 

Intervjuer

"Det finns inget jobb som är värt din själsfrid"
Intervju med Kjell Ekstam † (fil. lic., leg. psykolog), organisationskonsult i Helsingborg och författare bl.a. till boken "Handbok i konflikthantering," Liber Ekonomi, 2000.

"De flesta konflikter har sin bakgrund i behov"
Intervju med Lennart Petersson (leg. psykolog), organisationskonsult i Saltsjöbaden.

"Om konflikten hanteras konstruktivt blir den en katalysator för nytänkande, energi och produktivitet"
Intervju med Ulla Bäckmark (socionom och beteendevetare), organisationskonsult i Uppsala.


Berättelser om arbetsplatskonflikter

Under denna rubrik finner du dels självupplevda berättelser om arbetsplatskonflikter, dels fallbeskrivningar. En del är mycket korta, andra är mycket långa. De kan användas på olika sätt, t.ex. som utgångspunkt för eftertanke om hur sådan situationer kan förebyggas eller diskussioner om hur de borde hanteras.

Mobbingoffer (Om Lena) (av Stina Sundling)

Dålig stämning på monteringsavdelningen

Karins etiska dilemma

Förman för underhållsenheten mot inköpschefen

Doris blir trakasserad av sin chef


Artiklar

KONFLIKT! Forskare i Göteborg utvecklar modell för att hantera konflikter på jobbet (pdf)
Artikel ur tidskriften Social Försäkring (nr 10/2001). Artikeln ger en översikt av några av huvudtankarna i den forskningsrapport om arbetsplatskonflikter som finns på Fortbildningsinstitutet. Publicerad med vänligt tillstånd av Social Försäkring.

Översiktsblad

Sju tumregler för konstruktiv konflikthantering (pdf)
Här presenteras i mycket kortfattad form några av de viktigaste principerna för att hantera konfliktsituationer på ett konstruktivt sätt.

Relationskompetens – en enkel modell (pdf) (av Peter Hanthe)
Dessa två sidor ger ett värdefullt perspektiv på vad som behövs för att relationer mellan människor ska fungera väl.

Diskussionsgrupp om konflikthantering

För dig som är intresserad av konflikthantering finns en svenskspråkig diskussionsgrupp (som inte är anknuten till Göteborgs universitet). Den heter Konfliktcentrum och kan nås via följande adress: http://groups.yahoo.com/group/konfliktcentrum/