Göteborgs universitet
Länkstig

Hållbart utvecklingsarbete

Dagens arbetsliv karakteriseras av utmaningar i form hög förändringstakt för att möta den utveckling som skett i samhället – och utmaningar avseende hållbarhet hos medarbetare och chefer. Olika ansatser med handlingsstrategier, metoder och modeller att utveckla verksamheter på hållbart sätt prövas idag.

Hållbart utvecklingsarbete kan bland annat innebära att främja bevarande och utveckling av resurser att utföra och utveckla arbete under samarbete, god hälsa, integritet och engagemang - och samtidigt hantera olika organisatoriska värden som rör arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet.

Våra studier visade sammanfattningsvis att:

  • Ledarskapet på strategiska och operativa nivåer hade betydelse för medarbetares engagemang, för utveckling av nya arbetssätt och av resurser i arbetet.
  • Ett verksamhetsfokuserat ledningsarbete där man anpassar utvecklingen efter verksamhetens specifika fortsättningar
  • Ett mer verksamhetstjänande ledningsarbete som balanserar behovet av styrning av utvecklingen med tillit skapar mer hållbart engagemang
  • Delad ledning, chefserfarenhet och organisationens stöd till chefer understödjer chefers arbete
  • Visualisering av arbetsprocesser ger möjligheter till bättre samarbete, delad förståelse och översikt i arbetet.

Ett arbetsmaterial för att stödja hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, Arbetsmaterial (pdf)
Författare: Dellve & Eriksson

Organisatorisk hälsa och värdebaserat ledarskap – behovet av systemperspektiv för en hållbar styrning och ledning av sjukvården

Organisatorisk hälsa och värdebaserat ledarskap (pdf)
Socialmedicinsk tidskrift 2013 (90): 9; 848-856
Författare: Orvik, Dellve, Eriksson