Länkstig

Arbetslivsinriktad psykologisk konsultation och handledning

Kurs
PZ2117
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17465
Ansökan öppnar 15 mars 2024

Kort om kursen

Förväntas du i din yrkesroll som psykolog kunna erbjuda handledning och konsultation till personal inom andra yrkeskategorier i deras professionella yrkesutövning? Vill du fördjupa dina kunskaper och färdigheter? Då kan denna kurs vara något för dig!

Kursen är ackrediterad som specialistkurs hos Psykologförbundet.

Om utbildningen

Många psykologer förväntas i sin roll kunna erbjuda konsultation och handledning till andra professioner, likväl chefer. Göteborgs universitet erbjuder en avgiftsfri kurs i arbetslivsinriktad psykologisk konsultation och handledning. Kursen syftar till att utveckla psykologers förmåga att förmedla psykologisk kunskap i en organisatorisk kontext på ett sådant sätt att denna kunskap integreras i andra professioners yrkesutövning.

Vidare syftar kursen till att utveckla psykologers förmåga att tillvarata och utveckla kompetensen i yrkesgrupper och hos individer samt att hantera professionella dilemman som uppstår under yrkesutövningen.

Under kursen fördjupas centrala teoretiska ramverk inom området konsultation och handledning. Genomgående finns en tydlig förankring i forskning och evidensbaserad psykologisk praktik. Vidare behandlas olika konsultroller och konsultationsmodeller för professionsgrupper inom främst sektorerna utbildning, vård och omsorg. Även gruppsykologiska aspekter i handlednings- och konsultationsprocesser behandlas. För studier vid Göteborgs universitet ges tillgång till databaser för bland annat artikelsökning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs psykologexamen. Vidare krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ger dig ackreditering som 1 av 6 specialistkurser; 1 fördjupningskurs inom arbets- och organisationspsykologi eller pedagogisk psykologi.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen ges i form av föreläsningar och seminarier, delvis nätbaserat. Kursen omfattar också en fördjupning i form av ett tillämpat praktiskt moment.