Länkstig

Chrissie Evling

Studievägledare

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Chrissie Evling

Studievägledare för:

  • Psykologprogrammet
  • Psykoterapeutprogrammet

Arbetsuppgifter:

  • Studie- och karriärvägledning
  • Studentstöd
  • Psykologiska institutionens samordnare för studenter med pedagogiskt stöd

Utbildning och tidigare erfarenhet:

  • Studie- och yrkesvägledarexamen
  • Studier på avancerad nivå i Interkulturell kommunikation
  • CLP - Certified listening professional hos International listening association 2010/2011 med examensprojektet Interkulturellt lyssnande i Sverige
  • Medskapare och föreläsare av kursen Kompletterande ingenjörskompetenser på Chalmers tekniska högskola 2015 - 2018