Länkstig

Arbetslivsinriktad psykologisk coaching

Kurs
PZ2110
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27457
Ansökan stängd

Kort om kursen

Förväntas du i din yrkesroll som psykolog kunna erbjuda coaching i arbetslivet? Vill du fördjupa dina kunskaper och färdigheter? Då kan denna kurs vara något för dig! Kursen är ackrediterad som specialistkurs hos Psykologförbundet.

Om utbildningen

Många psykologer förväntas i sin yrkesroll kunna stödja individers utveckling i arbetslivet och utanför området psykisk ohälsa. Ett sätt att göra detta kan vara genom coaching. Arbetslivsinriktad psykologisk coaching syftar till att hjälpa individen att frigöra sin potential, nå sina uppsatta mål, hantera svårigheter och utmaningar i arbetssituationen såsom t ex förändringar, göra avvägningar mellan arbete och privatliv samt mer generellt öka individens välbefinnande och prestationer.

Göteborgs universitet erbjuder en avgiftsfri kurs i arbetslivsinriktad psykologisk coaching. Kursen syftar till att utveckla psykologers förmåga att praktisera coaching med individer i arbetslivet och använda coaching som ett sätt att hjälpa individer att hantera professionella dilemman i sin yrkesutövning.

Under kursen fördjupas centrala teoretiska ramverk inom området psykologisk coaching med fokus på tillämpning. Genomgående finns en tydlig förankring i forskning och evidensbaserad psykologisk praktik. Vidare behandlas olika coachingsmodeller och vi övar praktiskt såväl i rollspel som ute på fältet. Närbesläktade områden som benämns på kursen är chefshandledning och professionshandledning. För studier vid Göteborgs universitet ges tillgång till databaser för bland annat artikelsökning.

Läs mer om: Psykologiska institutionens specialistutbildning för psykologer

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs psykologexamen. Vidare krävs språkkunskaper motsvarande Sv B/Sv 3 och Engelska B/Engelska 6. 

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är nätbaserad och ges i form av föreläsningar, fältarbete och seminarier.

Kursen omfattar också en fördjupning i form av ett tillämpat praktiskt moment.