Bild
Elever och lärare vid ett gemensamt bord
Foto: Gabby Baldrocco
Länkstig

Elevers delaktighet i skol- och undervisningsutveckling

Utbildning & lärande

Kollegiet för utbildningsledarskap bjuder in till en föreläsning och workshop med Erik Andersson, som leder ett forskningsprojekt i samarbete med ett antal grundskolor och förskolor inom Örebro län.

Föreläsning,
Workshop
Datum
25 apr 2024
Tid
16:00 - 17:30
Plats
Meddelas senare

Medverkande
Erik Andersson, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet

Elevers delaktighet i skol- och undervisningsutveckling

Den 25 april gästas Kollegiet för utbildningsledarskap av Erik Andersson, filosofie doktor och docent i pedagogik vid Göteborgs universitet samt i högre utbildning utnämnd till excellent lärare.

Erik leder ett pågående delaktighetsorienterat och aktionsdesignat forskningsprojekt i samarbete med ett antal grundskolor och förskolor inom Örebro län. Forskningsprojektet, Skolveckling tillsammans, syftar till att stödja rektorer, lärledare och lärare att skapa strukturer och etablera kollegialt lärande som ett förhållningssätt till professionsutveckling, skol- och undervisningsförbättring i vilken barns- och elevers delaktighet är en central del. Kollegieträffen ges i form av en inledande föreläsningsdel och en efterföljande workshopsdel som Erik leder.

Arrangemanget vänder sig till forskare, skolledare och lärare från olika verksamheter som är intresserade av utbildningsledarskap.

Fler arrangemang från Kollegiet för utbildningsledarskap hittar du här.