Bild
Elever och lärare vid ett gemensamt bord
Foto: Gabby Baldrocco
Länkstig

Elevers delaktighet i skol- och undervisningsutveckling

Forskning
Utbildning & lärande

Kollegiet för utbildningsledarskap bjuder in till en föreläsning och workshop med Erik Andersson, som leder ett forskningsprojekt i samarbete med ett antal grundskolor och förskolor inom Örebro län.

Föreläsning,
Workshop
Datum
25 apr 2024
Tid
16:00 - 18:00
Ytterligare information
Zoom-länk till föreläsningen

Medverkande
Erik Andersson, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet
Bra att veta
Följ Zoom-länken ovan för att ta del av föreläsningen digitalt.
Mötes-ID: 612 7430 6497
Lösenkod: 914288
Arrangör
Kollegiet för utbildningsledarskap

Elevers delaktighet i skol- och undervisningsutveckling

Den 25 april gästas Kollegiet för utbildningsledarskap av Erik Andersson, filosofie doktor och docent i pedagogik vid Göteborgs universitet samt i högre utbildning utnämnd till excellent lärare.

Erik leder ett pågående delaktighetsorienterat och aktionsdesignat forskningsprojekt i samarbete med ett antal grundskolor och förskolor inom Örebro län. Forskningsprojektet, Skolveckling tillsammans, syftar till att stödja rektorer, lärledare och lärare att skapa strukturer och etablera kollegialt lärande som ett förhållningssätt till professionsutveckling, skol- och undervisningsförbättring i vilken barns- och elevers delaktighet är en central del. Kollegieträffen ges i form av en inledande föreläsningsdel och en efterföljande workshopsdel som Erik leder.

Arrangemanget vänder sig till forskare, skolledare och lärare från olika verksamheter som är intresserade av utbildningsledarskap.

Hålltider

Seminariet är uppdelat i två delar: 
16.00 -17.00: Föreläsning, möjlighet att delta via länk.
17.00-18.00: Workshop, enbart på plats