Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Lejon utanför Vasaparken - universitetets huvudbyggnad
Foto: Illustratör Kristina Edgren
Länkstig

Stöd Göteborgs universitet

Vi är en kraft att räkna med och vill spela en ännu större roll – vi vill vara ett universitet för världen. Här och nu ser vi särskilt stora utmaningar som hur alla kan leva ett hälsosamt liv, hur vi tar hand om jorden och bygger hållbara demokratiska samhällen. Vi tar utbildning och våra studenter på största allvar. Vi möter dagens och framtidens utmaningar med viktiga samarbeten. Vill du vara med på vår fortsatta resa?

En dröm i en hamnstad

Under slutet av 1800-talet drömde några visionära göteborgare om en fri akademi där stadens unga kunde utbilda sig och bidra till att bygga ett gott samhälle. Idén kom från medborgarna själva, och några av tidens mest kraftfulla göteborgare använde sitt engagemang för att driva frågan framåt. 1864 lanserades idén i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. 1891 grundades Göteborgs högskola.  Läs mer ...

Sedan dess har universitetet byggts till att idag vara ett kvalificerat universitet med forskning som bidrar till att förstå, förklara och förbättra världen och samtidigt ge kommande generationer möjligheten att utbilda sig.

Idag är vi ett av Sveriges stora universitet, med 53 000 studenter, åtta fakulteter och 6 500 anställda medarbetare.

Det är självklart att det är möjligt att få en universitetsutbildning här, att fortbilda sig och folkbilda sig, och studenter tar sig hit från världens alla hörn. Det är också självklart att det på Göteborgs universitet utförs forskning av hög internationell standard, forskning som många gånger leder till innovationer som i sin tur öppnar för nya möjligheter inom allt från skola och vård till näringsliv. Forskningens resultat kommer till nytta på tusen sätt, det utvecklar och förändrar samhället och bidrar till ett bättre liv.

Men vi nöjer oss inte med allt detta. Samma anda, som fick medborgarna i den då relativt lilla staden att tillsammans starta en högskola, inspirerar oss och driver oss framåt.  Vi vill vara en kraft att räkna med och spela en ännu större roll – vi vill vara ett universitet för världen.

Vi vill fortsätta framåt och lösa de riktigt svåra frågorna. Vi vill undersöka vetenskapens gränser. Här och nu har vi särskilt stora utmaningar – som hur vi alla kan leva ett hälsosamt liv, hur vi tar hand om vår jord och hur vi bygger hållbara demokratiska samhällen. Vi tar utbildning och våra studenter på största allvar. Vi värdesätter samarbeten som hjälper oss möta dagens och framtidens utmaningar.

Vi bjuder in dig att vara med på vår fortsatta resa. Med gemensamma krafter kan ingenting stoppa oss i vårt arbete med att förbättra människors liv och möjligheter och bidra till kampen att få en värld som är hållbar på alla sätt.

Tillsammans fortsätter vi att förverkliga drömmen!

Läs mer om hur du kan stödja forskning och utbildning på Göteborgs universitet. En gåva, en donation eller ett bidrag betyder så mycket, den kan vara stor eller liten – den kan se ut på många sätt. Kontakta oss så finner vi en lösning som passar dig.

Så här kan du stödja oss

Vi tar tacksamt emot ditt stöd för att tillsammans se till att forskning och utbildning vid Göteborgs universitet bidrar till att göra världen bättre.

Du kan ge en gåva direkt till ett ändamål du väljer eller till Göteborgs universitets prioriteringar och för rektor att besluta. Det kan vara en engångsgåva eller i form av regelbundna inbetalningar.

Ange ditt namn, kontaktuppgifter och vad du vill stödja vid inbetalningen. Om du inte anger ändamål används gåvan till det universitetet prioriterar högst vid tillfället.

Kontakta oss så tar vi fram den bästa lösningen utifrån dina önskemål.

Ulrika Nilsson
Donatorrelationer
Epost: ulrika.nilsson.2@gu.se
Telefon: 0706-33 79 73

För inbetalningar se rubrik nedan: Alternativ för inbetalning

 

En stiftelse eller fond är ett bra sätt att långsiktigt gynna ett bestämt ändamål samt garantera finansiering över tid. Det kan gälla till exempel en professur, en forskningssatsning eller stipendier till studenter. En stiftelse kan uppkallas enligt ditt önskemål.

Det finns flera befintliga stiftelser och fonder vid Göteborgs universitet med olika syften. Du kan också bidra genom att skänka pengar till någon av dessa.

Kontakta oss så tar vi tillsammans fram den bästa lösningen utifrån dina behov och önskemål.

Ulrika Nilsson
Donatorrelationer
Epost: ulrika.nilsson.2@gu.se
Telefon: 0706-33 79 73

Genom att skriva Göteborgs universitet som förmånstagare i ditt testamente kan du stödja utbildning och forskning du tycker är viktig. Ett testamente till Göteborgs universitet kan omfatta till exempel pengar, aktier, fondandelar och värdeföremål.

Kontakta oss så diskuterar vi hur pengarna bäst kan komma forskning och utbildning till nytta.

Vi rekommenderar att du anlitar juridisk hjälp för korrekt formulering och hantering av ditt testamente.

Ulrika Nilsson
Donatorrelationer
Epost: ulrika.nilsson.2@gu.se
Telefon: 0706-33 79 73

Du kan avstå din aktieutdelning från aktier till Göteborgs universitet och bidra till angelägen forskning och utbildning.

Utdelningen blir skattebefriad, gåvan större och du ökar värdet på din gåva. Du kan skänka utdelning från börsnoterade företag eller som ägare i fåmansbolag.

Kontakta oss så talar vi vidare om hur processen går till och tar fram den bästa lösningen utifrån dina önskemål.

Ulrika Nilsson
Donatorrelationer
Epost: ulrika.nilsson.2@gu.se
Telefon: 0706-33 79 73

Göteborgs universitet samarbetar med företag och externa aktörer i olika former. Ett företag kan, på olika sätt, stödja en bestämd satsning. Det kan vara allt från en företagsdonation, sponsring av ett projekt eller ett långsiktigt partnerskap.

Kontakta oss så tar vi tillsammans fram den bästa lösningen utifrån era behov och önskemål.

Ulrika Nilsson
Donatorrelationer
Epost: ulrika.nilsson.2@gu.se
Telefon: 0706-33 79 73

Inbetalning med kort (Sverige och internationellt)
Till kortbetalning
Ange namn, kontaktuppgifter (gärna e-post) samt ändamål för inbetalningen.

Inbetalning med bankgiro (Sverige)
Bankgiro 5051-8646
Ange namn, kontaktuppgifter (gärna e-post) samt ändamål för inbetalningen.

Internationella inbetalningar
Danske Bank, Norrmalmstorg 1, Stockholm, Sweden
Bank account no: 1281 01 07130
Swiftcode: DABASESX
IBAN no SE89 1200 0000 0128 1010 7130
VAT no: SE202100315301

Ange namn, kontaktuppgifter (gärna e-post) samt ändamål för inbetalningen.

Inbetalning med Swish
Swishnummer 123 380 5355
Ange namn samt ändamål för inbetalningen.


Anger du dina kontaktuppgifter godkänner du att dina personuppgifter hanteras av Göteborgs universitet enligt GDPR. Se rubriken nedan: Så här hanterar vi dina personuppgifter

Behandling av personuppgifter i samband med gåvor och donationer

GDPR (The General Data Protection Regulation)

Göteborgs universitet samlar kontaktuppgifter i en databas i syfte att upprätthålla en långsiktig relation och kommunikation med dig som vän till universitetet.

Vi använder uppgifterna för att till exempel

  • registrera och särskilja donationer
  • rapportera om projekt du eventuellt bidragit till
  • skicka personliga meddelanden, nyhetsbrev eller inbjudningar till evenemang
  • hantera deltagande i samband med nämnda evenemang

Du kan när som helst avanmäla dig från enskilda utskick.

Kontakta oss

Ulrika Nilsson
Donatorrelationer
Epost: ulrika.nilsson.2@gu.se
Telefon: 0706-33 79 73

När du donerar till Göteborgs universitet eller dess anknutna stiftelser sparas informationen om ditt bidrag i syfte att slutföra donationsprocessen. Medarbetare vid Göteborgs universitet kan komma att göra noteringar utifrån de kontakter som de har eller har haft med dig, samt lägga till relevanta dokument såsom gåvobrev eller avtal.

Vi kommer inte att flytta personuppgifter till databaser eller system utanför Göteborgs universitet och kommer aldrig att använda dessa personuppgifter för andra ändamål än de som beskrivs här.

Vi förbehåller oss rätten att, för statistiska ändamål, göra sammanställningar av den registrerade informationen. Denna information kommer att behandlas i avidentifierat skick och går alltså inte att härleda till en viss person.

 Följande uppgifter sparas om donatorn:

  • namn
  • kontaktuppgifter
  • information om gåvan
  • information om donatorns önskemål rörande kommunikation och anonymitet
  • vissa mötesanteckningar
  • organisationstillhörighet – det vill säga om personen företräder en viss organisation, stiftelse eller ett företag.

Vi sparar aldrig kontokortsuppgifter.

Göteborgs universitets information om behandling av personuppgifter enligt GDPR:

 https://www.gu.se/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter

Donationsförordningen

Donationer och gåvor till lärosäten regleras i Donationsförordningen (1998:140).

Här kan du läsa Donationsförordningen

Bild
Eva Wiberg - Rektor på Göteborgs universitet
Foto: Johan Wingborg

"Jag vill tacka er som varit med och bidragit genom åren och hoppas att ni vill fortsätta vara våra vänner. Jag vill samtidigt bjuda in dig som vill vara med, som vill stödja angelägen forskning och utbildning och göra skillnad. 
Idag är det mer viktigt än någonsin att vi alla skaffar oss faktabaserad kunskap. Det moderna och mångfacetterade forskningsuniversitet som vi är innebär en stor kraft för upplysning och mänskliga framsteg. Vi utbildar våra studenter för livet, vi ger dem kunskap och verktyg som får en djupgående och positiv inverkan på deras framtid."
Läs vidare nedan.

Vi förbereder nästa generation forskare och yrkesverksamma, utforskar vetenskapens gränser, tar itu med pressande sociala utmaningar, engagerar oss i grundläggande frågor om demokrati, moral och mänskligt värde, utformar nya kliniska metoder, släpper loss nya former av kreativt uttryck och bygger partnerskap med världen runt oss.

Här och nu har vi särskilt stora utmaningar när det gäller hälsa, hållbarhet och demokrati och vi tar utbildning och pedagogik på största allvar. Vi håller våra fönster mot omvärlden öppna och möter dagens och framtidens utmaningar. Det gör vi gärna tillsammans med dig.

En gåva, en donation eller ett bidrag betyder så mycket, den kan vara stor eller liten – den kan se ut på många sätt.

Jag vill uttrycka min tacksamhet över att just du vill vara med och bidra till att stora frågor får svar, till att vi tillsammans kan göra världen lite bättre.

Eva Wiberg
Rektor