Länkstig

Sylva Frisk

Prodekan

Samhällsvetenskapliga
fakultetsstyrelsen
Besöksadress
Konstepidemins väg 2A
41314 Göteborg
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E410
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Sylva Frisk

Forskningsområde Pågående forskning handlar om:

  • Burka bans in Europe.
  • Leadership of teaching and learning in higher education.

Tidigare forskning har handlat frågor kring genus och islam med särskilt intresse för Sydostasien och Malaysia. Mer specifik har jag ägnat mig åt kvinnligt religiöst deltagande och islamiseringsrörelsen i det moderna, urbana Malaysia. En rad fältarbeten i Malaysias huvudstad har gett mig en bred etnografisk grund vad gäller moderna, urbana, malajiska kvinnors religiösa praktik och engagemang.

Undervisning Jag har undervisat sedan 1995 och min undervisningserfarenhet är från olika nivåer och i olika former främst i socialantropologi, Asienstudier, globala studier och högskoledpedagogik. Utsedd till excellent lärare 2020.

I samband med Bolognareformen ledde jag arbetet med att ta fram ett nytt internationellt masterpogram Global Studies. Under åren 2007-2010 var jag studierektor för programmet samt kursansvarig för den introducerande kurser Global studies: theories and perspectives och för fördjupningskursen Gender and sexuality across culture. Min undervisningen inkluderar även handledning av examensarbeten både på grund- och avancerad nivå.

Sedan 2010 är jag involverad i den högskolepedagogiska kursen HPE102 vid PIL där jag undervisar om lärandemålstyrd undervisning.

Tillsammans med personalenheten håller jag sedan 2014 i det interna Ledarprogram för utbildningsansvariga.

Pedagogiska projekt

Hållbara och tillgänliga lärmiljöer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2021-2022

Mellan 2013 och 2015 ledde jag arbetet med att ta fram Pedagogiskt idéprogram vid GU och mellan 2015-2019 har jag arbetat med att stödja institutioner/program med implementering av idéprogrammet.

2011 deltog jag i ett benchmarkingprojekt om kursvärderingar samt i ett internationellt samarbete kring service learning med universitet i England, Irland, Libanon och Jordanien.

Andra uppdrag

Jag har sedan 2014 uppdrag som vicedekan vid Samhällsvetenskaplig fakultet med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Jag är vice ordförande i Utbildningsnämnden och i den egenskapen även ordförande i nämndens kvalitetsutskott. Jag har deltagit aktivt i arbetet med att ta fram GUs Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Utskottets arbete handlar nu om att följa implementering av det nya kvalitetssystemet samt organisera erfarenhetsutbyten över institutions- och fakultetsgränser.

I min roll som vicedekan ingår att representera fakulteten i Nämnden för ämneslärarprogrammet samt i rektors internationaliseringsråd.

Jag har tidigare (2009-2013) haft uppdrag som proprefekt och utbildningsansvarig vid Institutionen för globala studier.