Länkstig

Sylva Frisk

Universitetslektor

Institutionen för globala studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
E609b
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Sylva Frisk

Forskningsområde

Min pågående forskning handlar om policyfrågor och organisatoriskt/kulturella aspekter av högre utbildning. Mer specifikt intresserar jag mig för akademiskt ledarskap med fokus på undervisning och lärande, kvalitetssystem och betydelsen av lärmiljön för studenters hälsa och lärande. Som antropolog ser jag organisationen som en central kontext för att förstå högre utbildnings praktiker och utmaningar.

Min tidigare forskning har handlat frågor kring genus och islam med särskilt intresse för Sydostasien och Malaysia. Mer specifik har jag ägnat mig åt kvinnligt religiöst deltagande och islamiseringsrörelsen i det moderna, urbana Malaysia. En rad fältarbeten i Malaysias huvudstad har gett mig en bred etnografisk grund vad gäller moderna, urbana, malajiska kvinnors religiösa praktik och engagemang.

Undervisning

Jag har undervisat sedan 1995 och min undervisningserfarenhet är från olika nivåer och i olika former främst i socialantropologi, Asienstudier, globala studier och högskoledpedagogik. Sedan 2010 är jag involverad i den högskolepedagogiska kursen HPE102 vid PIL där jag undervisar om lärandemålstyrd undervisning.

På uppdrag av personalenheten håller jag sedan 2014 i det interna Ledarprogram för utbildningsansvariga som ges vartannat år.

Antagen som excellent lärare 2020.

Ledningsuppdrag

Jag är ordförande i Utbildningsnämndens kvalitetsutskott. I den rollen har deltagit aktivt i arbetet med att ta fram GUs Policy för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning. Idag handlar utskottets arbete om att följa implementering av det nya kvalitetssystemet samt organisera erfarenhetsutbyten över institutions- och fakultetsgränser.

Jag har ca 15 års erfarenhet av att ha arbetat med verksamhetsutveckling i olika typer av akademiska ledningsroller, bland annat som vicedekan för utbildning vid Samhällsvetenskaplig fakultet (2013-2023) och tidigare som samt proprefekt och utbildningsansvarig vid institutionen för globala studier (2009-2013) samt som studierektor för det internationella Master programme in globala studies (2007-2009).

Pedagogiska projekt

  • Hållbara och tillgängliga lärmiljöer vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2021-2023
  • Mellan 2013 och 2015 ledde jag arbetet med att ta fram Pedagogiskt idéprogram vid GU och mellan 2015-2019 har jag arbetat med att stödja institutioner/program med implementering av idéprogrammet.
  • 2011 deltog jag i ett benchmarkingprojekt om kursvärderingar samt i ett internationellt samarbete kring service learning med universitet i England, Irland, Libanon och Jordanien.