Länkstig

Johan Wedel

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Fax
031-786 49 10
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
C510
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Johan Wedel

Intresseområden Medicinsk antropologi, Religiös healing, Cuba, Nicaragua, Santería, Miskitu, Afro-karibien

Pågående forskning

Häxeri, modernitet och lag: En jämförande antropologisk studie

Projekt fokuserar på hur samtida häxerianklagelser och ockult-relaterat våld förstås och hanteras och undersöker vad som händer när utövandet av häxeri (eng. witchcraft) möter statens juridiska system. Syftet är att undersöka samtida utövande av häxeri, häxerianklagelser och ockult-relaterat våld i förhållande till statens makt. Projektet studerar särskilt häxerifall och idéer om häxeri i relation till polisinsatser, lagstiftningsmetoder och regeringspolitik såväl som interaktion och samarbete mellan rättsliga myndigheter och lokalsamhällens/immigranters världsbilder, inklusive statens juridiska system i relation till lokala, icke-statliga, rättsskipningssystem. Studien förväntas bidra till antropologisk teoribildning avseende kollektiva/individuella mänskliga rättigheter och kulturell pluralism/universalism.

Undervisning  Socialantropologi, Global hälsa, Kultur och hälsa

Fälterfarenhet Kuba, Nicaragua, Sverige

Urval konferenser & presentationer Healing and the Transformation of Experience in Cuban Santería. Unpublished paper presented at "Nordic Workshop in Medical Anthropology", University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, 2000. Religious Healing in Cuba: Afro-Cuban Santería during the Economic Crisis. Unpublished paper presented at the international conference "New African Perspectives: Africa, Australasia and the Wider World at the End of the 20th Century", University of Western Australia, Perth, Australia, 1999.