Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jörgen Hellman

Professor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Fax
031-786 46 07
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
C507
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Jörgen Hellman

  • Professor 2018
  • Docent 2009
  • Fil Dr. Socialantropologi 1999

Forskningsintresse I bredaste, eller djupaste, mening handlar min forskning om att sätta sig in i olika perspektiv på verkligheten och förstås vilka processer som får dessa perspektiv framstår som naturliga, alltså maktfrågor. De projekt som bedrivits har tagit sin geografiska utgångspunkt i Västra Java och Indonesien men frågeställningarna har spänt över områden som kulturarv och rituell symbolik till frågor om religion och politik.

Under tiden 1995 - 2012 har tre separat finansierade forskningsprojekt utförts. Det första, finansierat av SIDA/SAREC, resulterade i avhandlingen Longser Antar Pulau: Indonesian Cultural Politics and the Revitalisation of Traditional Theatre. Genom en studie av indonesisk kulturpolitik behandlas frågor om nationell och etnisk identitet och strategier för kritisk reflektion bland ungdomar på en dramahögskola i Bandung. Ett projekt med titeln “Ritual Fasting on Java, Indonesia: Politics of Control and Empowerment” finansierades sedan av HSFR. Detta arbete tog sin utgångspunkt i den betydelse människor på Java lägger vid att fasta för att på så sätt kunna uppnå olika former av, ofta mycket världsliga, resultat. Fastan används i stor utsträckning till att transformera den egna kroppen till ett redskap för kraft, energi och makt och en slags maktkamp om kontrollen över detta ”redskap” pågår ständigt mellan individer och olika kollektiv (sociala, politiska och religiösa). Efter detta följde ett projekt med titeln “Religious pilgrimages on West Java: balancing on the threshold between politics and the divine”, finansierat av Vetenskapsrådet. Pilgrimskap används både för personlig och religiös utveckling men framförallt som en form av redskap för att kunna påverka sin egen socio-ekonomiska position. De frågeställningar som projektet närmar sig är hur makt i olika former transformeras och medieras under och efter dessa pilgrimsfärder. I pilgrimskapets praktik fokuseras idéer, föreställningar och handlingar som syftar till mediering av makt, snarare än transformation av den egna kroppen som är fokus föri den rituella praktik som omger fastan.

Gemensamt för alla tre projekten är ett intresse för makt och dominansförhållanden där stat, individ och det offentliga rummet möts.

Pågående forskning Att hantera återkommande kriser: Civilsamhällets organisation under översvämningar i Jakarta, finansierat av Vetenskapsrådet. Projektet är tvärvetenskapligt och bedrivs i samarbete med Dr. Marie Thynell från Freds och Utvecklingsforskning. Studien fokuserar strukturella förutsättningar för stadens utsatta innevånare samt de kvantitativa och kvalitativa insatser som görs för att överleva och motverka följderna av återkommande översvämningar. Det indonesiska civilsamhället är mycket aktivt i att förebygga och minimera konsekvenserna av översvämningar och en viktig del i projektet är att undersöka hur de organiserar sig för att hantera dessa utmaningar.

Undervisning Undervisar och handleder regelbundet i Socialantropologi och Globala studier på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå.

Fältarbete Har ackumulerat drygt två års fältarbete på Västra Java. Fältarbete har bedrivits i såväl urbana som rurala områden.