Länkstig

Gunilla Elise Priebe

Universitetslektor

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
469
40530 Göteborg

Om Gunilla Elise Priebe

Min forskning fokuserar på hur människors hälsa påverkas av olika sociala processer och fenomen. Jag leder ett nystartat projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, som har titlen Betydelsen av hälsosystemets organisering, social sammanhållning och hälsolitteracitet för kvinnors hälsa och mänskliga rättigheter i Angola. I detta och två närliggande doktorandprojekt samarbetar jag med forskare från Universidade Católica de Angola, GU, Karolinska Institutet samt Lissabons Handelshögskola. Jag är även medforskare i projektet Att omfamna sårbarhetens variation - en intersektionell studie av olika gruppers sårbarhet samt folkhälsoaktörers kapacitet att hantera COVID-19 och framtida pandemier (FORTE), som även det är ett samarbete mellan forskare vid GU och KI.

Tidigare forskning inkluderar hälspromotioninsatser för flyktingar, försäkringsmedicin och metoder för förankring av forsknings- och utvecklingsprocesser hos berörda grupper, t.ex. hur folkhälsovetenskaplig och medicinsk forskning genom befolkningens delaktighet kan fungera som en progressiv kraft för utveckling mot ett mer demokratiskt, inkluderande och rättvist samhälle.

Min avhandling i vetenskapsteori var en policyanalys av internationell malariaforskning (presenteras här på det erkända webforumet Malaria World.

Förutom uppdrag inom forskning undervisar jag på vårt internationella masterprogram i global hälsa samt programmt i folkhälsa med inriktning mot jämlik hälsa.