Länkstig

Gunilla Elise Priebe

Universitetslektor

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Global hälsa och folkhälsa, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Box 463
40530 Göteborg

Om Gunilla Elise Priebe

Min forskning fokuserar på hur människors hälsa påverkas av olika sociala processer och fenomen. Jag leder ett nystartat projekt, finansierat av Vetenskapsrådet, som har titlen Betydelsen av hälsosystemets organisering, social sammanhållning och hälsolitteracitet för kvinnors hälsa och mänskliga rättigheter i Angola. I detta samarbetar jag med Arciolanda Macama, Custódio Ribeiro, Florita Telo, Helena Velloso och José Katito (Universidade Católica de Angola), Nawi Ng (GU) samt Malin Eriksson (Umeå universitet). Jag handleder även Francisca Van-Dúnem dos Reis (doktorand vid Escola Nacional de Saúde Pública, Lissabon) tillsammans med Julian Perelman (ESPN) och Karin Engström (Karolinska Institutet) i en avhandling som undersöker sambandet mellan barns sjukdom/dödlighet och moderns socio-ekonomiska position.

Tidigare har jag lett ett forskningsprojekt där insatser för att främja flyktingars psykiska välmående utvärderas. Tidigare forskningsområden har även berört teorier och metoder kring förankring av forsknings- och utvecklingsprocesser hos berörda grupper, t.ex. hur folkhälsovetenskaplig och medicinsk forskning genom befolkningens delaktighet kan fungera som en progressiv kraft för utveckling mot ett mer demokratiskt, inkluderande och rättvist samhälle.

Min avhandling i vetenskapsteori var en policyanalys av internationell malariaforskning (presenteras här på det erkända webforumet Malaria World: malariaworld.org/blog/e-interview-dr-gunilla-priebe-should-more-malaria-research-be-based-africa).

Förutom uppdrag inom forskning undervisar jag på vårt internationella masterprogram i folkhälsa med inriktning mot jämlik hälsa alternativt hälsoekonomi.