Länkstig

Jens Sörensen

Universitetslektor

Institutionen för globala
studier
Telefon
Besöksadress
Konstepidemins väg 2
41314 Göteborg
Rumsnummer
C411a
Postadress
Box 700
40530 Göteborg

Om Jens Sörensen

Jens Stilhoff Sörensen är lektor i Freds- och Utvecklingsforskning med inriktning mot Internationella Relationer. Han kom till institutionen för globala studier 2007 och är även knuten till Utrikespolitiska Institutet. Han disputerade i historia och civilisation vid EUI (Europeiska universitetsinstitutet) i Florens. Han har undervisat i internationell politisk ekonomi, freds- och utvecklingsstudier, internationella relationer och politisk filosofi. Jens Stilhoff Sörensen har tidigare (1994-2000) arbetat för bland andra Utrikesdepartementet och Sida, samt för OSSE (Organisationen för Säkerhet- och samarbete i Europa) och EUMM (Europeiska Unionens övervakningsmission i f.d Jugoslavien). Jens har under flera år bott och arbetat i olika delar av f.d. Jugoslavien, där han också bedrivit fältarbete under längre perioder. Jens är representant för 'Academic Rights Watch' som är en nystartad intresseorganisation för att värna och bevaka den akademiska friheten i Sverige: http://academicrightswatch.se Jens är även koordinator för forskarnätverket INDESENT (International Development-Security Network) som han startade 2007.

ForskningJens forskningsintresse rör förändringar i liberal styrning med fokus på biopolitik, utvecklings- och säkerhetspolitik. Ett centralt tema är intervention och statsbyggnad i post-konfliktuella samhällen i relation till etnisk och spatial splittring. Mer generella intressen är Jugoslaviens efterföljarstater, etnicitet, nationalism, och kritisk politisk ekonomi.

UndervisningIR-1112 Konflikter i den Globala Ordningen – den globala politiska ekonomin US-1212 Utveckling och Samhällsförändring: aktörer och strategier IK-1622 Practices and Methods in International Conflict Resolution Handledning

PublikationerJens Stilhoff Sörensens publikationer

SamverkanSe separat hemsida för INDESENT

Research Workshop 22–23 January 2009:

Aid, intervention and changing conceptions of state2nd workshop within the International Development and Security Network (INDESENT)

Swedish Institute of International Affairs, Stockholm In collaboration with School of Global Studies, University of Gothenburg. Supported by the Swedish Ministry for Foreign Affairs

Seminar 23 January 2009:

Failed states: Where Do We Stand? A Dialogue Between Scholars and Practitioners

Övrigt

Presentation på Utrikespolitiska institutet/ The Swedish Institute of International Affairs

Vetenskapsrådets kvartalseminarium "Krigets Orsaker" Jens Stilhoff i media

Radioessä i Obs P1 Den tysta revolutionen Radioessä i Obs P1 Hotet mot demokratins grundvalar Radioessä i Obs P1 Det postdemokratiska samhället Kunskapskanalen / Föredrag på Vetenskapsrådet 20 sept 2012: Statsbyggnad och etnisk splittring Radio P1 Obs: Humboldts helvete - om universitetets värdekris

ACADEMIC RIGHTS WATCH  

Nedladdningsbart

"Introduction – The End of the Development-Security Nexus?" by Jens Stilhoff Sörensen and Fredrik Söderbaum "The Failure of Statebuilding" by Jens Stilhoff Sörensen

Ekonomismens envälde