Länkstig

Peter Dellgran

Professor emeritus

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Peter Dellgran

Bakgrund Peter Dellgran är professor i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete där han bland annat är koordinator för forskargruppen kring organisering, professionalisering och kunskapsbildning (PROG). Han har tidigare varit gästprofessor och vetenskaplig ledare för Centrum för professionsstudier (CPS) vid Malmö högskola, samt föreståndare för Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) vid Göteborgs universitet. I övrigt kan nämnas att han varit studierektor för forskarutbildningen och vice prefekt vid sin nuvarande institution, under ett flertal år varit ledamot i berednings- och bedömningsgrupper vid Vetenskapsrådet och FORTE, samt redaktionsmedlem för ett flertal vetenskapliga tidskrifter (Socialvetenskaplig tidskrift, European Journal of Social Work, Professions & Professionalism)

Forskningsområde Peter Dellgran har i en lång rad projekt forskat om försörjnings- och fattigdomsfrågor, konsumtionsmönster och skuldproblem, samt informellt socialt stöd, men under en följd av år även kring akademisering och kunskapsbildningsfrågor, relationerna mellan utbildning, praktik och forskning samt privatisering och professionalisering i socialt arbete.

Pågående forskning För närvarande leder bland annat Peter Dellgran ett projekt med stöd från Vetenskapsrådet om vad som händer med sociala relationer och möjligheterna till stöd inom familj- och vänkrets i samband med långtidssjukdom (Reciprocitet i förändring. Om informellt ekonomiskt stöd i samband med långtidssjukskrivning). Dessutom är han huvudansvarig för en jämförande studie av sjuksköterskor, lärare och socionomer som genomgått en forskarutbildning (Watching the Academics/Akademisering i professionaliseringens tjänst). Det sistnämnda genomförs med medel från Riksbankens Jubileumsfond och avser också att studera forsknings- och ämnesutvecklingen inom vårdvetenskap, pedagogik (och näraliggande ämnen som didaktik, pedagogiskt arbete m.fl.) samt socialt arbete.