Länkstig

Jeanette Olsson

Affilierad forskare

Institutionen för socialt arbete
Besöksadress
Sprängkullsgatan 25
41123 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Jeanette Olsson

Bakgrund Jeanette Olsson är socionom och folkhälsovetare. Hon har arbetat både i Sverige och internationellt, inom hälso- och sjukvård, frivilliga organisationer och FN. Hennes komptensområden är framför allt psykosocialt arbete med barn och unga, hiv/aids och internationellt folkhälsoarbete. 

Avhandlingsområde Att lämna gatan – hinder och möjligheter för barn och unga som arbetar och bor på gatan att återintegrera i det lokala samhället, en studie från Tanzania

Runt om i världens städer finns miljontals barn och ungdomar som bor och arbetar på gatan. De är en av de mest utsatta grupperna i samhället, och förnekas de flesta av sina mänskliga rättigheter. Tidigare forskning rörande barn som lever på gatan har framförallt inriktats på orsaker till att de lämnade sina hem och deras situation på gatan, och det finns ett behov av forskning som belyser återintegreringsprocessen.

Det övergripande syftet med detta forskningsprojekt är att undersöka möjligheter och hinder för barn och ungdomar som arbetar och/eller bor på gata att återintegreras i samhället. Projektet kommer att genomföras i Kageraregionen Tanzania, med fokus på gatubarn från staden Bukoba.

De specifika målen är:

◾ att identifiera de demografiska, socioekonomiska, hälso- och relationella faktorer som bidragit eller hindrat barn och ungdomar som har bott på gatan att återintegreras i samhället ◾ att analysera den sociala situationen och upplevda hälsan hos barn och ungdomar före och efter att de bott på gatan ◾ att undersöka begreppet återintegrering genom ungdomarnas egna upplevelser av att ha bott på gatan och sedan återvänt till sitt lokalsamhälle.