Länkstig

Linda Svanberg

Forskningsingenjör

Institutionen för biologi och
miljövetenskap
Besöksadress
Kristineberg 566
45178 Fiskebäckskil
Postadress
Kristineberg 566
45178 Fiskebäckskil

Om Linda Svanberg

Forskningsingenjör

Arbetsuppgifter

Institutionens inköpssamordnare och kontaktperson i frågor om inköp och upphandling. Kontaktperson för BioEnv på Kristineberg, hjälper till med introduktion till instrument och labb och är inventerare i kemikaliehanteringssystemet KLARA.

Jag arbetar som forskningstekniker i ett par olika projekt. Jag jobbar i ett miljövervakningsprojekt som provtar plankton i Gullmarn, här mäter jag primärproduktion och artar zooplankton. Jag jobbar även inom olika projekt kopplade till SWEMARC, där jag hjälper till med experiment och odlingar. Just nu är fokus på hummer och sjögurka, och utveckling av vattenbruk med dessa arter.

Övrigt

Ledamot i Institutionsrådet

Arbetsmiljöombud