Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Moa Bladini

Universitetslektor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Moa Bladini

Forskning

Min forskning kan placeras huvudsakligen inom straff- och straffprocessrätt. Genomgripande teman i min forskning är frågor om makt, objektivitet och legitimitet.Teori- och metodfrågor är också ett centralt tema. Under de senste åren har jag också ägnat mig åt den straffrättsliga lagstiftningen av hat och hot på nätet och dess relation till yttrandefriheten. Arbetet inleddes med Rapporten Hat och hot på nätet - en kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden ur ett jämställdhetsperspektiv på uppdrag av NIKK och Nordiska Ministerrådet. Rapporten publicerades i juni 2017.

För närvarande arbetar jag med följande forskningsprojekt:

Under perioden 2017-2020 arbetar jag i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Att konstruera objektivitet: emotioner i juridiskt beslutsfattande tillsammans med professor Åsa Wettergren, institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborg universitet, docent Stina Bergman Blix, institutionen för sociologi, Uppsala universitet, och doktor Nina Törnqvist, institutionen för kriminologi vid Stockholms universitet. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

Inom ramen för projektet är jag också kopplad till det komparativa forskningsprojektet JUSTEMOTIONS som leds av docent Stina Bergman Blix och är finansierat av ERC under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme 2018-2023.

2020-2021 deltar jag i projektet GENHA Hate speech, gender, social networks and political parties inom ramen för programmet Justice Programme (JUST) Rights, Equality and Citizenship Programme (REC) tillsammans med  Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap vid juridiska institutionen, GU. Projektet leds av Noelia Igareda González, professor vid Universitat Autonoma Barcelona (UAB).

Under  perioden 2020-2022 arbetar jag också i det tvärvetenskapliga projektet  Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på rättsligt tänkande och praktik tillsammans med Åsa Wettergren, professor, och Sara Uhnoo, docent, vid institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap vid Göteborg universitet.

 

Handledningsuppdrag

 

Avslutade:

Biträdande handledare sedan juni 2013 för doktorand Erik Björling som arbetar med ett projekt med titeln Rättstillämpningens tystnad - En rättsvetenskaplig narratologisk studie om argumentation och rättsliga uttryck inom civilprocessen. Avhandlingen lades fram och godkändes i juni 2017.

Pågående:

Biträdande handledare sedan september 2015 för doktorand Mikael Bernardini  som arbetar med projektet Kriminalisering av fattigdom – En studie av straffrättens individualisering, avgränsning och utveckling.

 

Undervisning

Mitt undervisningsuppdrag inbegriper såväl straff- som straffprocessrätt med kursansvar på såväl grundnivå som fördjupningsnivå. I straffrätt undervisar jag bland annat om straffrättens grunder och internationell straffrätt men även brottsbalksbrotten och i viss mån specialstraffrätt. Min undervisning genomsyras av ett kritiskt perspektiv på straffrätten. I den processrättsliga undervisningen har jag fokus på bevisfrågor och intersektionella perspektiv på rätten. Undervisningen innefattar föreläsningar i både större och mindre format, seminarier, handledning av uppsatser samt examination i olika former.

Utöver kurserna i straff- och straffprocessrätt gör jag inhopp på andra kurser och undervisar då om straff- och straffprocessrätt och alternativa metoder för att analysera rättsligt material, huvudsakligen diskursanalytiska sådana. Jag handleder och examinerar också examensarbeten.

Jag deltar också återkommande i undervisning på doktorandutbildningensnivå.

Jag har också haft ett återkommande undervisningsuppdrag på kursen Domarrollen som anordnas av Domstolsakademin.

 

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Straffrätt
  • processrätt
  • Teori och metod i rättsvetenskaplig forskning
  • kritisk rättsteori, genusrättsvetenskap

Pågående forskning

Undervisningsområden

  • straffrätt
  • processrätt
  • Rättsvetenskapliga teorier och metoder

Utvalda publikationer

Objektivitet i dömandet — på gott och på ont?
Bladini, Moa
Svensk juristtidning 100 år / jubileumsskriften utgiven under en redaktion av lagmannen Stefan Strömberg, ämnesrådet Charlotte Kugelberg, professor Petter Asp, justitierådet Anders Eka, professor Boel Flodgren och lagmannen Mikael Mellqvist ; redaktionssekreterare: kanslichefen David Säfwe och hovrättsrådet Per Claréus, Uppsala : Iustus Förlag, s. 303-312, 2016

Hat och hot på nätet – En kartläggning av den rättsliga regleringen i Norden från ett jämställdhetsperspektiv
Bladini, Moa

the (Dis)passionate Judge - Law and Emotions
Bladini, Moa
Challanges to Judicial Independence in Times of Crisis, British Academy, London, 8-9 March 2018, 2018

I objektivitetens sken - en kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål
Bladini, Moa

Om emotioners vara eller icke vara - ett exempel från processrätten
Bladini, Moa
Juridisk publikation, 2019

“The Process of Narratives through the Legal System - in the Semblance of Objectivity”
Bladini, Moa
Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging - 14th ESA Conference, Manchester, England, 20-23 August 2019, 2019