Bild
Våldtäkt eller samtycke?
Foto: Unsplash
Länkstig

Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på juridiskt tänkande och praktik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 973 314
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Den svenska våldtäktslagstiftningen ändrades 2018 och bygger nu på frivillighet (”samtycke”) istället för tvång genom våld eller hot om våld eller utnyttjande av någons utsatta situation. Projektet studerar den nya våldtäktslagen effekter på institutionaliserade rättsliga normer, med fokus på åklagares, domares och advokaters känslor och tankar om lagen och dess praktiska effekter. Vilka diskursiva uppfattningar och tolkningar av den nya lagen framkommer i intervjuer med rättens aktörer? Hur påverkar den nya lagen rättegångsprocessen i praktiken? Hur tillämpas lagen av domarna i domskrivning: Vilka bedömningar angående frivillighet, kön och sexualitet görs?

Vi följer 16 fall av våldtäkt i tingsrätt och hovrätt. Rättens aktörer intervjuas, ”skuggas”, rättegångarna observeras. Samtliga domar under den nya lagen kommer att samlas in och analyseras.

Projektet bidrar med fördjupad kunskap om rättslig diskriminering som integrerad del av nedtystandet av kropp och känslor, samt hur detta interagerar med könsmaktstrukturer. Det möjliggör därmed ökad emotionell och kognitiv reflexivitet hos rättens professionella gällande tysta normer och vanemässigt beteende. Detta är viktigt för att ytterligare stärka rättssystemets legitimitet.

Publikationer

Lisa Wallin, Sara Uhnoo, Åsa Wettergren & Moa Bladini (2021) Capricious credibility – legal assessments of voluntariness in Swedish negligent rape judgements, Nordic Journal of Criminology, 22:1, 3-22

Bladini, M., & Svedberg Andersson, W. (2021). Swedish rape legislation from use of force to voluntariness - critical reflections from an everyday life perspectiveBergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice8(2), 31.

Bladini, M. Uhnoo S. & Wettergren Å. (2023) 'It sounds like lived experience. On empathy in rape trials' i International Journal of Law, Crime and Justice 72, 1-14, 100575.

Uhnoo, S. Bladini M. & Wettergren, Å. (2023) Negotioating access, in Flower, L., & Klosterkamp, S. (Red.) Courtroom Ethnography: Exploring contemporary fieldwork, approaches and challenges. Palgrave Macmillan.