Bild
Våldtäkt eller samtycke?
Foto: Unsplash
Länkstig

Våldtäkt eller samtycke? Effekter av den nya våldtäktslagstiftningen på juridiskt tänkande och praktik

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
2 973 314
Projekttid
2020 - 2023
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Den svenska våldtäktslagstiftningen ändrades 2018 och bygger nu på frivillighet (”samtycke”) istället för tvång genom våld eller hot om våld eller utnyttjande av någons utsatta situation. Projektet studerar den nya våldtäktslagen effekter på institutionaliserade rättsliga normer, med fokus på åklagares, domares och advokaters känslor och tankar om lagen och dess praktiska effekter. Vilka diskursiva uppfattningar och tolkningar av den nya lagen framkommer i intervjuer med rättens aktörer? Hur påverkar den nya lagen rättegångsprocessen i praktiken? Hur tillämpas lagen av domarna i domskrivning: Vilka bedömningar angående frivillighet, kön och sexualitet görs? Vi följer 16 fall av våldtäkt i tingsrätt och hovrätt. Rättens aktörer intervjuas, ”skuggas”, rättegångarna observeras. Samtliga domar under den nya lagen kommer att samlas in och analyseras.

Seminarier

Lunchseminarium på Handelshögskolan:

Under denna Kunskapslunch berättar Moa Bladini om sitt forskningsprojekt där hon studerat effekterna av den nya våldtäktslagstiftningen, den så kallade samtyckeslagen. Med start i de förhoppningar och farhågor som uttrycktes inför lagändringen berättar hon om vad de sett i projektet hittills.

https://www.youtube.com/watch?v=c6SWZXhBf-8

Poddar

Sociologipodden avsnitt 7 Våldtäkt eller samtycke?

I detta avsnitt intervjuas Moa Bladini, doktor i straffrätt, Sara Uhnoo, docent i sociologi och Åsa Wettergren, professor i sociologi. De genomför tillsammans ett forskningsprojekt som handlar om den nya samtyckeslagen. Därefter diskuterar de tillsammans med Håkan Thörn boken Svensk sexualbrottslag: en framåtsyftande tillbakablick av Madeleine Leijonhufvud. 

https://play.gu.se/media/t/0_bptr9nxf

 

Oskyldighetspodden avsnitt 3:

Den 1 juli 2018 genomfördes stora reformer i 6 kapitlet brottsbalken. Sexualbrottslagstiftningen, som tidigare byggde på att målsäganden utsattes för våld, hot eller befann sig i en särskilt utsatt situation, bygger idag på en avsaknad av frivillighet. Debatten som föregick reformen fortsätter än idag. Hur görs egentligen avvägningen mellan å ena sidan ett effektivt skydd av den sexuella integriteten, och å andra sidan rättssäkerheten för den som anklagas för sexualbrott? Varför genomfördes reformen egentligen, och hur har tillämpningen fallit ut några år senare?

Medverkande: Sebastian Wejedal, Moa Bladini och Björn Hurtig.

https://open.spotify.com/episode/37OQoxT9qTgBLkMJoowkH0?si=f38f8b2a3a7d4080

Publikationer

Capricious credibility – legal assessments of voluntariness in Swedish negligent rape judgements

Moa Bladini & Wanna Svedberg Andersson (2021) Swedish rape legislation from use of force to voluntariness – critical reflections from an everyday life perspective, in Special Issue on Rape laws in the Nordic Countries, in Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 8(2) 95-125, 2021

 https://boap.uib.no/index.php/BJCLCJ/article/view/3241/3133

Blogginlägg

Could it be my son? – Strategic himpathy work in rape trials

By Sara Uhnoo To investigate the effects of the new Swedish consent-based rape legislation on legal reasoning and practice, Åsa Wettergren, Moa Bladini, and I have observed rape trials, collected judgements, and interviewed around 70 judges, prosecutors, defence lawyers and victim’s counsels. 

https://www.nsfk.org/blog/could-it-be-my-son-strategic-himpathy-work-in-rape-trials/