Länkstig

Eva-Maria Svensson

Professor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C614
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Eva-Maria Svensson

Professor, docent, jur.dr i rättsvetenskap, Juridiska institutionen

Min forskning är huvudsakligen koncentrerad till rättsfilosofi och –teori, särskilt inom fälten genusrättsvetenskap, jämställdhetsrätt och –politik, samt yttrandefrihet. Jag gör också forskning inom det vetenskapsteoretiska fältet inom vilket jag studerar rättsvetenskapen som en akademisk disciplin. Vidare arbetar jag med äldres kapabilitet inom det tvärvetenskapliga centrat AgeCap och med jämställdhet i Arktis.

Jag deltar och är aktiv i ett flertal olika forskarnätverk, såväl i och om rättsvetenskap, genusrättsvetenskap/kön och rätt, yttrandefrihet, som det internationella nätverket om jämställdhet i Arktis TUARQ, det nordiska nätverket Kön och rätt (Gender and law), flera internationella nätverk kring feminist/gender legal studies, critical legal scholars, NORSIL (the Nordic Research Network for Sámi and Indigenous People's Law), och International Association for Legal Philosophy and Social Philosophy (IVR).

Under åren 2012-2017 var jag föreståndare för den universitetsövergripande centrumbildningen Centrum för genusforskning (GIG).

Fram till 2017 har jag handlett åtta doktorander till disputation. För närvarande (2021) handleder jag tre doktorander till juris doktorsexamen. Jag undervisar studenter på master- och doktorandnivå framför allt i rättsteorier och -metoder, genusrättsvetenskap, diskriminering och jämställdhet.Är seniorledare för den rättsvetenskapliga forskargruppen på Juridiska institutionen.

Pågående projekt

En kontextuell rättsfilosofi – ett feministiskt nordiskt perspektiv,

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Rättsvetenskap inklusive genusrättsvetenskap, jämställdhets- och jämlikhetspolitik och- rätt, yttrandefrihet, urfolksstudier, äldres kapabilitet

Pågående forskning

  • En kontextuell rättsfilosofi – ett feministiskt nordiskt perspektiv
  • Gender based hate speech

Undervisningsområden

  • Rättsvetenskap, rättsvetenskapliga teorier och metoder, genusrättsvetenskap, jämställdhets- och jämlikhetspolitik och -rätt, studier av akademisk kunskapsbildning

Utvalda publikationer

Exploiting Justice in a Transformative Swedish Society: In Special Issue: Exploiting Justice in a Transformative Swedish Society.Svensson, Eva-MariaNordic Journal on Law and Society, 3 (2), 1-25, 1, 2020.

Older Women, the Capabilities Approach and CEDAW: Normative Foundations and Instruments for Evaluation of the Governance of the Nordic ArcticSvensson, Eva-MariaNew Challenges to Ageing in the Rural North A Critical Interdisciplinary Perspective. International Perspectives on Aging book series (Int. Perspect. Aging, volume 22), 13-30, 2019.

Feminist and Environmentalist Public Governance in the ArcticSvensson, Eva-MariaArctic Environmental Modernities From the Age of Polar Exploration to the Era of the Anthropocene / edited by Lill-Ann Körber, Scott MacKenzie, Anna Westerståhl Stenport, Palgrave Macmillan, s. 215-230, 2017

Gender Equality in the Governance of the Arctic RegionSvensson, Eva-MariaNordic Journal on Law and Society, 1:1-2, s. 16-64, 2017

Women’s Human Rights in the Governance of the Arctic – Gender Equality and Violence against Indigenous WomenSvensson, Eva-Maria & Burman, MonicaThe Yearbook of Polar Law Online, 9 (1), 53-78, 3, 2018.

Building and Sustaining Freedom of Expression, Considering SwedenKenyon, Andrew, Svensson, Eva-Maria, Edström, MariaNordicom Review 2017:1, 38:1 (Jun 20017), s. 31-45, 2016