Länkstig

Eva-Maria Svensson

Professor

Juridiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C614
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Eva-Maria Svensson

Professor, docent, jur.dr i rättsvetenskap, Juridiska institutionen

Min forskning är huvudsakligen koncentrerad till rättsfilosofi och –teori, särskilt inom fälten genusrättsvetenskap, jämställdhetsrätt och –politik, samt yttrandefrihet. Jag gör också forskning inom det vetenskapsteoretiska fältet inom vilket jag studerar rättsvetenskapen som en akademisk disciplin. Vidare arbetar jag med äldres kapabilitet inom det tvärvetenskapliga centrat AgeCap och med jämställdhet i Arktis.

Jag deltar och är aktiv i ett flertal olika forskarnätverk, såväl i och om rättsvetenskap, genusrättsvetenskap/kön och rätt, yttrandefrihet, som det internationella nätverket om jämställdhet i Arktis TUARQ, det nordiska nätverket Kön och rätt (Gender and law), flera internationella nätverk kring feminist/gender legal studies, critical legal scholars, NORSIL (the Nordic Research Network for Sámi and Indigenous People's Law), och International Association for Legal Philosophy and Social Philosophy (IVR).

Under åren 2012-2017 var jag föreståndare för den universitetsövergripande centrumbildningen Centrum för genusforskning (GIG).

Fram till 2017 har jag handlett åtta doktorander till disputation. För närvarande (2021) handleder jag tre doktorander till juris doktorsexamen. Jag undervisar studenter på master- och doktorandnivå framför allt i rättsteorier och -metoder, genusrättsvetenskap, diskriminering och jämställdhet.Är seniorledare för den rättsvetenskapliga forskargruppen på Juridiska institutionen.

Pågående projekt

En kontextuell rättsfilosofi – ett feministiskt nordiskt perspektiv,

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Rättsvetenskap inklusive genusrättsvetenskap, jämställdhets- och jämlikhetspolitik och- rätt, yttrandefrihet, urfolksstudier, äldres kapabilitet

Pågående forskning

  • En kontextuell rättsfilosofi – ett feministiskt nordiskt perspektiv
  • Gender based hate speech

Undervisningsområden

  • Rättsvetenskap, rättsvetenskapliga teorier och metoder, genusrättsvetenskap, jämställdhets- och jämlikhetspolitik och -rätt, studier av akademisk kunskapsbildning

Utvalda publikationer

Distanciation and inequalities in the Finnish and Swedish monitoring of elder care in Arctic communities. Svensson, Eva-Maria & Valokiv, Heli. In: Distance, Equity and Older People’s Experiences in the Nordic Periphery Centering the Local, Shahnaj Begum, Joan R. Harbison, Päivi Naskali, Minna Zechner (eds.). Routledge 2023.

Rättsdogmatik - som rättsvetenskapligt perspektiv och metod. Gunnarsson, Åsa & Svensson, Eva-Maria. Studentlitteratur 2023.

The Capabilities Approach and the Concepts of Self-Determination, Legal Competence and Human Dignity in Social Services for Older People. Svensson, Eva-Maria, Odlöw, Torbjörn & Bäckman, Therese. In: A Multidisciplinary Approach to Capability in Age and Ageing. H. Falk Erhag et al. (eds.). Springer 2022.

Exploiting Justice in a Transformative Swedish Society: In Special Issue: Exploiting Justice in a Transformative Swedish Society. Svensson, Eva-Maria. Nordic Journal on Law and Society, 3 (2), 1-25, 1, 2020.

Older Women, the Capabilities Approach and CEDAW: Normative Foundations and Instruments for Evaluation of the Governance of the Nordic Arctic. Svensson, Eva-Maria. New Challenges to Ageing in the Rural North A Critical Interdisciplinary Perspective. International Perspectives on Aging book series (Int. Perspect. Aging, volume 22), 13-30, 2019.

Building and Sustaining Freedom of Expression, Considering Sweden. Kenyon, Andrew, Svensson, Eva-Maria, Edström, Maria. Nordicom Review 2017:1, 38:1 (Jun 20017), s. 31-45, 2016.