Länkstig

Claes Martinson

Professor

Juridiska
institutionen
Telefon
Fax
031-786 44 54
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C419
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Claes Martinson

Professor i civilrätt, Excellent lärare, Innehavare av Torsten Petterssons professur i sjörätt och annan transporträtt

Ämnesgruppsföreståndare Civilrättsgruppen, och, Forskningsgruppsföreståndare Ocean Law Group

Claes Martinson (1964) är lärare och forskare i juridik vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Martinson är en mycket erfaren lärare och den förste vid Handelshögskolan att uppnå titeln Excellent lärare, (December 2015). Han har pedagogiska erfarenheter från Australien och USA, och han är sedan 2004 en del av Salzburg Academy of European Private Law, där han bl a undervisar studenter från nästan alla länder i Europa, och från flera andra länder såsom Canada, Sydafrika, Brasilien etc.

Martinsons forskning har främst handlat om krediträtt och insolvensrätt med ämnen som factoring, värdepapperisering, egendom, immaterialrätt och konsumentkreditlagen. Hans andra huvudsakliga forskningsområde har handlat om den skandinaviska rättskulturen och europeiseringen. Han har publicerats internationellt, och han har varit inbjuden talare vid forskningsseminarier och konferenser utomlands, bland annat Österrike, Australien, Indien och Estland.

Några forskningsresultat:

I boken Femton förmögenhetsrättsliga forskningsresultat redovisas just femton resultat, alla kring bankjuridiska teman. Boken är samtidigt en framställning om vad rättsvetenskaplig forskning kan vara.

Martinsons forskning i krediträtt och insolvensrätt omfattar hans avhandling Kreditsäkerhet i fakturafordringar. Slutsatsen av hans avhandling är att den rättsliga argumentation i detta område är outvecklad och att argumenten i den juridiska argumentationen och forskningen inte värderas på ett relevant sätt.

I den rättskonstruktivistiska artikeln Rättskonstruktören och borgensinstitutet, visar Martinson vad en jurist kan uppnå genom en konstruktiv förståelse av rätten och ett konstruktivt angreppssätt.

I artikeln Sakrätt avseende annat än egendom, behandlar han kollisioner mellan transaktioner avseende immateriella rättigheter, såsom dubbelförfogande och säljarens rätt när köparen går i konkurs. Martinson hävdar att dessa kollisioner bör behandlas annorlunda än kollisioner mellan transaktioner avseende egendom.

Martinsons pågående arbete rör bland annat den nordiska rättstraditionen och finansieringsjuridik, det senare i samarbete med Centrum för finans, särskilt kollegorna Stefan Sjögren och Shubhashis Gangopadhyay.

Forskningsområden

  • Civilrätt
  • Sakrätt och krediträtt
  • Nordiskt angreppssätt
  • Sjörätt och annan transporträtt

Pågående forskning

  • Regleringsmodeller (Poseidonprinciperna, Atmosfären som egendom, etc)
  • Rättslig inbäddning
  • Rättsvetenskapen bortom förstadiet

Undervisningsområden

  • Civilrätt
  • Sakrätt, krediträtt, exekutionsrätt
  • Sjörätt och annan transporträtt