Länkstig

Joachim Åhman

Professor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C412
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Joachim Åhman

Joachim Åhman är professor i internationell rätt vid Juridiska institutionen, Göteborgs universitet. Han har en juris kandidatexamen från Lunds universitet (2004), en filosofie kandidatexamen i historia från Göteborgs universitet (2008), en juris doktorsexamen i internationell rätt från Göteborgs universitet (2011), och är antagen som docent i internationell rätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (2017).

Professor Åhmans forskning fokuserar främst på ekonomisk folkrätt, internationella organisationer, och förhållandet mellan folkrätt och nationell konstitutionell rätt. Han har varit gästforskare vid Columbia Law School. Han har publicerat flera böcker inom ovan nämnda områden, samt artiklar i ledande internationella tidskrifter, såsom Journal of World Trade, European Public Law och Journal of International Economic Law. Han är kursansvarig för fördjupningskursen HRS198 Folkrätt, som ges under andra halvan av höstterminen.