Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Joachim Åhman

Professor

Juridiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Prefekt

Juridiska
institutionen
Telefon
Fax
031-786 44 22
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C514
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Joachim Åhman

Jag forskar inom ämnet folkrätt, med särskild inriktning mot internationell handelsrätt (WTO-rätt). Under senare tid har jag även fokuserat på förhållandet mellan folkrätten och den svenska konstitutionella rätten.

Jag försvarade min doktorsavhandling vid Göteborgs universitet 2011. I avhandlingen analyserade jag hur WTO reglerar handelsstörande hälsoskyddsåtgärder, och hur bevisbördefrågor hanteras när sådana åtgärder angrips inom ramen för organisationens tvistlösningssystem.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Internationell rätt
  • WTO-rätt
  • Tvistlösning
  • EU-rätt
  • Konstitutionell rätt

Undervisningsområden

  • Internationell rätt
  • WTO-rätt
  • Tvistlösning
  • EU-rätt

Utvalda publikationer

Trade Liberalisation, Health Protection, and the Burden of Proof in WTO Law
Åhman, Joachim
Juridiska institutionens skriftserie ; 8 \, 2011

Trade, Health, and the Burden of Proof in WTO Law
Åhman, Joachim

EU-paragrafen: Folkrättsliga funderingar kring bestämmelsens konstruktion
Åhman, Joachim
Linda Berg och Rutger Lindahl (red.), Förhoppningar och farhågor - Sveriges första 20 år i EU, Göteborg : University of Gothenburg, s. 235-251, 2014

Överlåtelse av beslutanderätt – En rättsvetenskaplig studie av den i 10 kap. regeringsformen reglerade möjligheten att överlåta beslutanderätt till icke-svenskt organ
Åhman, Joachim

International Delegation in the Swedish Constitution
Åhman, Joachim
European Public Law, 23:3, 2017