Länkstig

David Brax

Utredare

Nationella sekretariatet för
genusforskning
Telefon
Postadress
Box 709
40530 Göteborg

Om David Brax

Allmänt

Jag är senior utredare vid nationella sekretariatet för genusforskning sedan 2018. Jag disputerade i praktisk filosofi vid Lunds Universitet 2009 med avhandlingen Hedonism as the explanation of value, och har arbetat vid Göteborgs Universitet sedan 2010.

Forskning

Min arbete fokuserar främst på frågor rörande hat och hot i samhället och konsekvenserna av detta. I tidigare forskningsprojekt har jag främst arbeta med moralfilosofiska perspektiv på hatbrottslagstiftning.

Aktuella projekt

Jag arbetar för tillfället med en undersökning rörande utsatthet för hot och hat i svensk högskolesektor. Undersökningen är baserad på en enkät om omfattning, former, fördelning och konsekvenser av utsatthet och oro för utsatthet i sektorn. En delrapport publicerades i juli 2022 och en slutrapport är planerad att publiceras under hösten 2023.

Samverkan

Samverkan är en integrerad del av sekretariatets verksamhet. Undersökningen av hot och hat inom högskolesektorn har skett i samverkan med SULF och SUHF.