Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Kristina Hultegård

Universitetsadjunkt

Juridiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B607
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Kristina Hultegård

Mitt primära forskningsintresse rör berättelsen om barnet i svenska domstolar. Med detta avses de berättarstrategier och narrativa tekniker som präglar beskrivningen av barn i skriven dom och de rättsliga konstruktioner som växer fram därur. Intresset kom gradvis att växa fram och formuleras genom de år under vilka jag var verksam vid en humanjuridisk advokatbyrå, i hög utsträckning företrädande barn i rättsliga processer avseende migrationsrätt, straffrätt, socialrätt och familjerätt. Erfarenheten att företräda barn i domstol föder frågor om de juridiska berättelser det enskilda barnet ger upphov till och den utsträckning i vilken språket korresponderar med det reella. Genom verktyg hämtade ur litteraturvetenskapen och narratologin, studiet av berättandet, har jag för avsikt att synliggöra och närmre studera det narrativa innehållet i domstolens beskrivning av barn och därigenom bidra till förståelsen av barnet som rättslig konstruktion.

Forskningsområden

  • Rättsvetenskap
  • Barnrätt

Undervisningsområden

  • Rättsvetenskap