Länkstig

David Garcia Jivegård

Universitetsadjunkt

Juridiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om David Garcia Jivegård

Doktorand i rättsvetenskap sedan 2016.

Mitt avhandlingsprojekt bär arbetsnamnet Produktion av det ordningsstörande: Rättssubjektet i restsubjektens praktiker. Avhandlingen bidrar till teoriutveckling om rättsliga subjektifikationsprocesser och hur dessa påverkar konstitutionen av den 'andre' i samhället.

Huvudhandledare: Eva-Maria Svensson

Jag undervisar framförallt inom ämnena allmän rättslära, rättsfilosofi och rättsteori.

Forskningsområden

  • Rättsteori
  • Rättsfilosofi
  • Allmän rättslära

Pågående forskning

  • Rätten och den andra staden: Subjektivitet inom och utom rätten. Ett projekt om förhållandena mellan mångfald och enhet; kontext och individ., 2017-11 - 2021-08

Undervisningsområden

  • Rättsvetenskap
  • Mänskliga rättigheter
  • Diskrimineringsrätt
  • Rättsfilosofi
  • Processrätt