Länkstig

Carl Wikberg

Universitetslektor, adjungerad

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 16A
41390 Göteborg
Postadress
Box 414
40530 Göteborg

Om Carl Wikberg

Carl Wikberg disputerade 2017. På en avhandling om Depressionsbehandling i primärvård, med fokus på användning av självskattningsinstrument.

Länk till avhandlingen: Aspects of management of depression in primary care (gu.se)

Carl forskar nu huvudskligen inom forskningsplattformen för infektionssjukdomar och antibiotikaresistens. Han är distriktssköterska i botten och arbetar med forskning inom FoUUI primär och nära vård Västra Götalandsregionen samt vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs Universitet.

Carl är involverad i flera forskningsprojekt kring diagnostik och behandling av infektioner i primärvård och tillhör bland annat professor Ronny Gunnarssons forskargrupp kring infektioner i primärvård vid Göteborgs universitet.

Innehar en ALF-Tjänst 50%, 2024-2025 med Projektet BASTA - https://www.alfvastragotaland.se/senaste-nytt/tilldelning-av-alf-tjanster-varen-2023/

RIA-VS - Kontaktlös mätning av vitalparametrar

Tanke & Hälsa - https://www.vgregion.se/f/regionhalsan/FoU-primar-nara-vard/TankeochHal…

Carl sitter i ledningsgruppen för Nationella forskarskolan i allmänmedicin

https://www.umu.se/forskning/forska-med-oss/utbildning-pa-forskarniva/f…

Aktiv inom två forskningsplattformar i VGR

https://www.vgregion.se/f/regionhalsan/FoU-primar-nara-vard/forskningsplattformar/infektionssjukdomar-och-antibiotikaresistens/

https://www.vgregion.se/f/regionhalsan/FoU-primar-nara-vard/forskningsplattformar/psykisk-halsa-och-ohalsa/