Länkstig

Sandra Weineland

Universitetslektor, adjungerad

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Universitetslektor, adjungerad

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Sandra Weineland

Sandra Weineland är docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling. Hon är verksam som lektor, forskare och vetenskaplig handledare vid institutionen för psykologi och institutionen för medicin, avdelningen samhällsmedicin och folkhälsa. Sandra är handledare till psykologstudenter, forskningsinriktad PTP, STP-psykologer och ST-läkare som skriver vetenskapligt arbete. Hon är huvudhandledare till två doktorander och biträdande till två. De aktuella doktorandprojekten berör den tredje pelaren i evidensbaserad psykologisk behandling, som drivs av doktorand Linnea Nissling, biopsykosocial behandling vid migrän som drivs av doktorand Marie Persson, föräldra-program vid BVC som drivs av doktorand Helena Loren, samt gruppbehandlingsmetod som riktar sig till ungdomar som lever med somatisk sjukdom som drivs av doktorand Elisabet Bergenmar Ivarsson.

Parallellt med kliniskt arbete inom psykiatri, primärvård och hälsoenheter har hon under de senaste 15 åren bedrivit klinisk forskning. Den huvudsakliga forskningen berör hälsopsykologi, beteendemedicin och digital psykologi. Forskningen karaktäriserats av utveckling av teoretiska modeller som ligger till grund för nya behandlingsinterventioner, utveckling av digitala metoder, samt utvärdering av effekten av behandlingsinterventioner i klinisk miljö för patienter med somatiska tillstånd, ätstörningar, hörselnedsättning, smärta, migrän, ångest och depression.

Hon har varit anställd lärare och undervisat vid flera lärosäten, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Borås högskola och Göteborgs universitet. Lektorsuppdrag har inneburit kursansvar för bland annat vetenskaplig metod. Undervisning har också rört sig inom psykoterapi såsom beteendeterapi och insomni, stress, neuropsykologi och ätstörning.

Utöver forskning och utbildning, så har hon ägnat tid åt att dela psykologisk kunskap med omgivningen. Hon är bland annat psykologrepresentant i det regionala primärvårdsrådet, vilket är en del av den nya kunskapsorganisationen inom hälso-och sjukvården. Hon har i uppdrag att ge synpunkter på nya medicinska regionala riktlinjer, vårdprocesser och organisering av hälso-och sjukvård för psykisk ohälsa.

Hon är också författare till en självhjälpsbok vid fetma, som har översatts till engelska och portugisiska. Hon har även skrivit och publicerat flera bok-kapitel för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvård om fetma och fetmakirurgi.

Du kan se hennes docentföreläsning här: https://play.gu.se/media/t/0_km8ckxlv