Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Sandra Weineland

Universitetslektor, adjungerad

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Sandra Weineland

Sandra Weineland är docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling. Hon är verksam som vetenskaplig handledare inom FoU primärvård, samt adjungerad till institutionen för psykologi vid Göteborgs universitet. Sandra är handledare till psykologstudenter, forskningsinriktad PTP, och STP-psykologer och psykologstudenter, forskare-PTP, och ST-läkare. Hon är huvudhandledare till en doktorand och biträdande handledare till två doktorander.

Parallellt med kliniskt arbete har hon under sin yrkestid bedrivit klinisk forskning, och fått medel i konkurrens. Den huvudsakliga forskningen berör hälsopsykologi, beteendemedicin och digital psykologi. Forskningen karaktäriserats av utveckling av teoretiska modeller som ligger till grund för nya behandlingsinterventioner, utveckling av digitala metoder, samt utvärdering av effekten av behandlingsinterventioner i klinisk miljö för patienter med somatiska tillstånd, ätstörningar, hörselnedsättning, smärta, migrän, ångest och depression. Hon har varit kursansvarig och anställd lärare vid flera lärosäten, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Borås högskola och Göteborgs universitet. Under de senast tre åren har hon utvecklat en digital psykologimottagning i primärvården, där forskningsprojekt pågår i den kliniska miljön.

Utöver forskning och utbildning, så har hon ägnat tid åt att dela psykologisk kunskap med omgivningen. Hon är psykologrepresentant i det regionala primärvårdsrådet, vilket är en del av den nya kunskapsorganisationen inom hälso-och sjukvården. Hon har i uppdrag att ge synpunkter på nya medicinska regionala riktlinjer, vårdprocesser och organisering av hälso-och sjukvård för psykisk ohälsa.

Hon är också författare till en självhjälpsbok vid fetma, som har översatts till engelska och portugisiska. Hon har även skrivit och publicerat två bok-kapitel för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvård om fetma och fetmakirurgi.

Du kan se hennes inspelade docentföreläsning här: https://play.gu.se/media/t/0_km8ckxlv