Länkstig

Sandra Weineland

Universitetslektor, adjungerad

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Universitetslektor, adjungerad

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Sandra Weineland

Bakgrund:

Sandra Weineland är legitimerad psykolog och har en filosofie doktorsexamen från år 2012. Hon blev specialistpsykolog inom klinisk psykologi år 2013 och docent år 2020.

Forskningsinriktning:

Forskningen fokuserar på områden som hälsopsykologi, beteendemedicin och digital psykologi. Arbetet innefattar utvecklingen och utvärderingen av behandlingsmetoder såsom digitala psykologiska interventioner, särskilt inom områden som fetma, mental hälsa och beteendeförändring, såväl som psykometriska studier av instrument. Forskningen präglas övergripande av skapandet av teoretiska modeller som ligger till grund för nya behandlingsmetoder och utvärderingen av behandlingsmetodernas effekt för patienter, barn och vuxna, som lider av somatiska tillstånd, ätstörningar, smärta, migrän, ångest och depression.

Undervisning:

Sandra är aktivt engagerad i handledningen av doktorander inom områdena psykologisk behandling och beteendemedicin. Hon har även undervisat inom områden som vetenskapsmetod och kognitiv beteendeterapi, med särskilt fokus på acceptance and commitment therapy.

Aktuella projekt:

Sandra Weineland leder och medverkar i flera pågående projekt inom barn- och vuxenpsykologi. Dessa finansieras av olika källor, inklusive familjen Kamprads stiftelse, VR och Forte. Bland de aktuella projekten ingår undersökningar om implementering och organisation, personcentrerad digital psykologisk behandling, internet-KBT vid insomni, äldre och depression, barn med funktionell buksmärta, föräldrautbildningen AFFEKT för barn med utagerande beteenden och migrän.