Länkstig

Sandra Weineland

Universitetslektor, adjungerad

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Universitetslektor, adjungerad

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Sandra Weineland

Jag är docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling. Jag arbetar som universitetslektor, forskare och vetenskaplig handledare vid Institutionen för psykologi och Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.

Parallellt med kliniskt arbete inom psykiatri, primärvård och vid hälsoenheter har jag de senaste 15 åren bedrivit klinisk forskning som forskare vid universitet i Uppsala, Linköping och Göteborg. Forskningen har präglats av utveckling av teoretiska modeller som ligger till grund för nya behandlingsinterventioner och utvärdering av effekten av behandlingsinterventioner för patienter med somatiska tillstånd, ätstörningar, smärta, migrän, hörselnedsättning, ångest och depression. Huvudfokus i min forskning ligger på hälsopsykologi, beteendemedicin och digital psykologi.

Jag är huvudhandledare för fyra doktorander, samt biträdande handledare för två doktorander. Avhandlingsområdena för dem jag handleder rör utveckling och utvärdering av psykologisk behandling och beteendemedicin, digitala behandlingsmetoder i primärvården och specialistvården. Marie Perssons avhandling fokuserar på en nyutvecklad biopsykosocial digital behandlingsmetod vid migrän. Linnea Nisslings avhandling syftar till att utforska den tredje pelaren av evidensbaserad psykologisk praktik och patientdriven vård. Emma Ramsay Milford utvecklar en digital behandling för pediatrisk funktionell buksmärta. Lisa Bäckman fokuserar på gemensamma faktorer och aktiva mekanismer inom digital psykoterapi och Elisabeth Bergenmar Ivarssons avhandling handlar om psykologisk behandling för barn med kroniska sjukdomar. Helena Loren utvecklar tidigt en metod för förbättrad relation mellan föräldrar och barn.

Jag har varit anställd som lärare och undervisat vid flera universitet; Uppsala, Linköping, Borås och Göteborg. Lektorsuppdrag har inneburit kursansvar för bland annat vetenskaplig metod. Undervisningen har också berört psykoterapeutiska metoder, kognitiv beteendeterapi, neuropsykologi och ätstörningar.

Förutom forskning och utbildning har jag ägnat tid åt att dela psykologisk kunskap med omgivningen. Jag har bland annat i uppdrag att ge input på nya medicinska regionala riktlinjer, vårdprocesser och organisering av hälso- och sjukvården för psykisk ohälsa. Jag har nationellt arbetat för bland annat Socialstyrelsen med nya riktlinjer.

Jag är också författare till en självhjälpsbok om fetma, som har översatts till engelska och portugisiska. Jag har skrivit och publicerat flera bokkapitel för vårdpersonal om fetma och fetmakirurgi.

Du kan se min docentföreläsning från den 16 april 2020 här: https://play.gu.se/media/t/0_km8ckxlv