Länkstig

Sandra Weineland

Universitetslektor, adjungerad

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Universitetslektor, adjungerad

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Sandra Weineland

Hej!

Jag är docent och specialistpsykolog i psykologisk behandling. Jag är verksam som lektor, forskare och vetenskaplig handledare vid institutionen för psykologi och institutionen för medicin, avdelningen samhällsmedicin och folkhälsa. Jag är huvudhandledare till fyra doktorander; Marie Persson vid institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Göteborgs universitet, samt Linnea Nissling, Lisa Bäckman och Emma Ramsay Milford vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet, samt biträdande handledare till två doktorander; Helena Loren vid institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, och Elisabeth Bergenmar Ivarsson vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Avhandlingsområdena för dem jag handleder berör utveckling och utvärdering av psykologiska och beteendemedicinska digitala behandlingsmetoder inom primärvård och specialistvård. Linnea Nissling och Marie Persson är kliniska psykologer vid den central psykologienhet som jag har startat upp inom primärvården i Södra Älvsborg under år 2017. Perssons avhandling berör den föreliggande ansökan om en biopsykosocial digital behandlingsmetod vid migrän. Nisslings avhandling fokuserar på den tredje pelaren i evidensbaserad psykologisk praktik och patientstyrd vård. Ramsay Milford utvecklar en digital behandling för barn med oro och magsmärta. Bäckman fokuserar på gemensamma faktorer och verksamma mekanismer i digital psykoterapi och Bergenmar Ivarssons avhandling berör psykologisk behandling för barn med kroniska sjukdomar. Helena Loren utvecklar en metod inom BVC för förbättrad relation mellan föräldrar och barn i tidig ålder.

De senaste 20 åren har jag arbetat inom vård på olika nivåer, såsom socialpsykiatri, habilitering, neuropsykiatrisk utredning, öppen- och sluten psykiatrisk vård, fetmakirurgisk vård, hälsofrämjande och förebyggande arbete och primärvård. Parallellt med kliniskt arbete inom psykiatri, primärvård och hälsoenheter har jag under de senaste 15 åren bedrivit klinisk forskning som anställd forskare vid universitet i Uppsala, Linköping och Göteborg. Den huvudsakliga forskningen berör hälsopsykologi, beteendemedicin och digital psykologi. Forskningen karaktäriserats av utveckling av teoretiska modeller som ligger till grund för nya behandlingsinterventioner, utveckling av digitala metoder, samt utvärdering av effekten av behandlingsinterventioner i klinisk miljö för patienter med somatiska tillstånd, ätstörningar, hörselnedsättning, smärta, migrän, ångest och depression.

Jag har varit anställd lärare och undervisat vid flera lärosäten, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Borås högskola och Göteborgs universitet. Lektorsuppdrag har inneburit kursansvar för bland annat vetenskaplig metod. Undervisning har också rört sig inom psykoterapi såsom beteendeterapi och insomni, stress, neuropsykologi och ätstörning.

Utöver forskning och utbildning, så har jag ägnat tid åt att dela psykologisk kunskap med omgivningen. Jag är bland annat psykologrepresentant i det regionala primärvårdsrådet, vilket är en del av den nya kunskapsorganisationen inom hälso-och sjukvården. Jag har i uppdrag att ge synpunkter på nya medicinska regionala riktlinjer, vårdprocesser och organisering av hälso-och sjukvård för psykisk ohälsa.

Jag är också författare till en självhjälpsbok vid fetma, som har översatts till engelska och portugisiska. Jag har även skrivit och publicerat flera bok-kapitel för yrkesverksamma inom hälso-och sjukvård om fetma och fetmakirurgi.

Du kan se min docentföreläsning från 16 april år 2020 här: https://play.gu.se/media/t/0_km8ckxlv