Länkstig

Leif Denti

Universitetslektor

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Leif Denti

Bakgrund

Fil. Dr i psykologi

Pågående forskning

Leif Denti forskar för närvarande på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation som post-doc vid Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet. Finansieringen kommer från Forte.

Forskningsintresse

Ledarskap, kreativitet, innovation, motivation, grupprocesser, arbets- och organisationspsykologi

Undervisning

Kursledare för Swedish Group Psychology, 7.5 hp.

Valda publikationer

Hemlin, S., Olsson, L., & Denti, L. (2013). Creativity in R&D. In K. Thomas & J. Chan (Eds.), Handbook of research on creativity (pp. 508-521). Cheltenham: Elgar.

Denti, L., & Hemlin, S. (2013). What connects leadership and creativity? The mechanisms through which leaders may influence follower and team creativity. In S. Hemlin, C. M. Allwood, B. R. Martin, & M. D. Mumford (Eds.), Creativity and Leadership in Science, Technology and Innovation (pp. 58-80). New York, NY: Routledge.

Denti, L., & Hemlin, S. (2012). Leadership and innovation in organizations: A systematic review of factors that mediate or moderate the relationship. International Journal of Innovation Management, 16, 1-20. doi: 1142/S1363919612400075.