Länkstig

Tove Hedenrud

Professor

Avd för samhällsmedicin och folkhälsa
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe 2A, hus 7, plan 3
41390 Göteborg
Postadress
Box 453
40530 Göteborg

Om Tove Hedenrud

Jag är apotekare, farmacie doktor och professor i samhällsfarmaci. Jag leder forskargruppen MEDUP (Medicine use & Pharmaceutical policy).

Forskning

Min forskning är inriktad mot läkemedelsanvändning ur ett befolkningsperspektiv; vilka läkemedel som används, hur de används, varför de används eller inte används och effekter av användning. Metodfrågor intresserar mig och i pågående projekt studeras styrkor och svagheter med olika sätt att mäta läkemedelsanvändning, och i ett annat utvecklas ett svenskt, generiskt instrument för följsamhet.

Mina huvudsakliga forskningsområden är:

  • upplevda barriärer vid läkemedelsbehandling
  • läkemedelsepidemiologi (läkemedelsanvändning och effekter av användning)
  • följsamhet till läkemedelsanvändning
  • uppfattningar om läkemedel

Undervisning

Jag är ansvarig för två kurser på Apotekarprogrammet. I kursen "Läkemedelsanvändning ur ett samhällsperspektiv" på Apotekarprogrammets termin 7, undervisar jag i epidemiologi. Jag är även examinator för apotekarstudenternas VFU-kurs på termin 5.