Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tove Hedenrud

Universitetslektor

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Fax
031-16 28 47
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe 2A, hus 7, plan 3
41346 Göteborg
Postadress
Läkemedelsanvändning o läkemedelsmedelspolicy, Avdelningen för samhällsmedicin o folkhälsa, Box 453
40530 Göteborg

Om Tove Hedenrud

Jag är apotekare, farmacie doktor och docent i samhällsfarmaci. Jag leder forskargruppen MEDUP (Medicine use & Pharmaceutical policy).

Forskning

Min forskning är inriktad mot läkemedelsanvändarens perspektiv; vilka läkemedel som används, hur de används, varför de används eller inte används och effekter av användning. Hållbarhetsperspektiv är viktiga för forskargruppen, från social hållbarhet och att motverka ojämlik behandling och användning till läkemedelsanvändningens miljöpåverkan.

Mina huvudsakliga forskningsområden är:

  • upplevda barriärer vid läkemedelsbehandling
  • läkemedelsepidemiologi (läkemedelsanvändning och effekter av användning)
  • följsamhet till läkemedelsanvändning
  • uppfattningar om läkemedel

Undervisning

Jag är ansvarig för två kurser på Apotekarprogrammet. I kursen "Läkemedelsanvändning ur ett samhällsperspektiv" på Apotekarprogrammets termin 7, undervisar jag i läkemedelsanvändning ur ett folkhälsoperspektiv samt i epidemiologi. Jag är även kursansvarig för apotekarstudenternas VFU-kurs på termin 5.