Länkstig

Johan Boman

Senior rådgivare

Sektionen för hållbarhet
Besöksadress
Rosenlundsgatan 4
41120 Göteborg
Postadress
Box 100
40530 Göteborg

Professor emeritus

Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Johan Boman

Kontaktuppgifter

Medicinaregatan 7B (forskning) och Rosenlundsgatan 4 (sektionen för hållbarhet)

Forskning

J. Bomans forskning vid Göteborgs universitet (GU) ligger i skärningspunkten mellan miljövetenskap, fysik och kemi, med särskild inriktning på luft- och livskvalitet i stadsområden i låg- och medelinkomstländer. Många av projekten är inriktade på tillämpning av energidispersiv röntgenfluorescens (EDXRF) analysteknik. Detta är en icke-förstörande, multi-element teknik där grundämnen kan detekteras ner till pikogram-nivåer. Han arrangerade workshops i Göteborg (2014) och Nairobi (2015) om luft- och livskvalitetsutveckling i Nairobi och andra städer i Afrika söder om Sahara. Finansierad av Göteborg Luft- och Klimatnätverk (GAC). I maj 2013 gav han en doktorandkurs i atmosfärsvetenskap vid Centrum för miljövetenskap, Addis Abebas universitet, Etiopien och medverkade i det VR-finansierade samarbetsprojektet "Fotokemisk Smog i Kina - Strategier för formation, omvandling, konsekvens och minskning".

Han ledde de svenska parterna i det EU-finansierade Erasmus + Kunskapsalliansprojektet "Kompetenser för en hållbar socioekonomisk utveckling" (CASE) (2015-2017) där ett nytt master-program utarbetades och online hållbarhetsverktyg utvecklades. Han samordnade hållbarhetskopplingen i utbildningen på naturvetenskapliga fakulteten vid GU och arbetade med liknande uppgifter som en del av teamet vid Centrum för hållbar utveckling (GMV) i Göteborg.

Han har publicerat över 150 granskade artiklar i internationella tidskrifter.

Uppdrag

Hållbar utveckling

Arbetar som senior rådgivare i sektionen för hållbarhet på enheten GU fastighet och hållbar utveckling. Support i lärande för hållbar utveckling för lärare vid universitetet.