Länkstig

Johan Boman

Professor emeritus

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 9 C
41390 Göteborg
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Johan Boman

Kontaktuppgifter

Kemigården 4 (Chalmersområdet, Johanneberg), rum 4244

Forskning

J. Bomans forskning vid Göteborgs universitet (GU) ligger i skärningspunkten mellan miljövetenskap, fysik och kemi, med särskild inriktning på luft- och livskvalitet i stadsområden i låg- och medelinkomstländer. Han är utvärderare av internationella forskningsprojektförslag. År 2015 ordnade han organisationen av World Environmental Education Congress i Göteborg och organiserar nu European Aerosol Conference 2019 i Göteborg. Han ledde de svenska parterna i det EU-finansierade Erasmus + Kunskapsalliansprojektet "Kompetenser för en hållbar socioekonomisk utveckling" (CASE) (2015-2017) där ett nytt master-program utarbetades och online hållbarhetsverktyg utvecklades. Han samordnar hållbarhetskopplingen i utbildningen på naturvetenskapliga fakulteten vid GU och med liknande uppgifter som en del av teamet vid Centrum för hållbar utveckling (GMV) i Göteborg. Han arrangerade workshops i Göteborg (2014) och Nairobi (2015) om luft- och livskvalitetsutveckling i Nairobi och andra städer i Afrika söder om Sahara. Finansierad av Göteborg Luft- och Klimatnäverk (GAC). I maj 2013 gav han en doktorandkurs i atmosfärsvetenskap vid Centrum för miljövetenskap, Addis Abebas universitet, Etiopien och är för närvarande medlem i det VR-finansierade samarbetsprojektet "Fotokemisk Smog i Kina - Strategier för formation, omvandling, konsekvens och minskning". Han har publicerat över granskade artiklar i internationella tidskrifter.

Många av projekten är inriktade på tillämpning av energidispersiv röntgenfluorescens (EDXRF) analysteknik. Detta är en icke-förstörande, multi-element teknik där grundämnen kan detekteras ner till pikogram-nivåer. EDXRF-tekniken utvecklas även för nya tillämpningar, för att få bättre detektionsnivåer och försöka kombinera XRF-analys med andra analytiska tekniker.

Uppdrag

  • Chefredaktör för tidskriften X-Ray spectrometry.
  • Outstanding peer reviewer 2020 för Environmental Science: Processes & Impacts
  • Medarrangör av European Aerosol Conference 2019.
  • Medlem i European X-ray Spectrometry Association.
  • Huvudarrangör och ordförande för den Europeiska EXRS-konferensen i Göteborg, i juni 2016.
  • Ordförande för den lokala organisationskommittén och medlem av den vetenskapliga kommittén för World Environmental Education Congress i Göteborg, i juni 2015
  • Huvudarrangör och ordförande för 13th TXRF-konferensen i Göteborg, i juni 2009.
  • Forskar i den atmosfärsvetenskapliga divisionen vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet
  • Ledamot i styrgruppen för Chalmers Fakultetsklubb, Göteborg, 2007 - 2017
  • Arrangör av workshop om "miljöutmaningarna i Egypten - Bedömning av vissa oorganiska föroreningar i Kairos luft med röntgenfluorescenstekniker" i Kairo, Egypten. 2010 och 2012.