Länkstig

Markus Tamas

Professor

Institutionen för kemi och molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
1450
Postadress
Box 462
40530 Göteborg

Om Markus Tamas

FORSKNING

Hur celler försvarar sig mot toxiska metaller

Vårt övergripande forskningsintresse är att förstå hur celler känner av närvaron av giftiga metaller i sin omgivning samt vilka mekanismer de aktiverar för att förvärva tolerans (motståndskraft). Vi fokuserar framförallt på de molekylära processer som styr signalöverföring och genuttryck i cellens försvar mot olika metaller samt på hur system som transporterar metaller över cellmembran regleras. För att förstå varför metaller är giftiga, studerar vi hur enskilda proteiner och cellulära processer påverkas under metallexponering.

För mer information om min forskning, se webbplatsens engelskspråkiga version.

Publikationer ResearcherID: www.researcherid.com/rid/E-8183-2010

Publikationer Google Scholar: scholar.google.se/citations

Forskningsgrupp: Stefanie Andersson (doktorand), Emma Lorentzon (doktorand), Jakub Masaryk (postdoktor)

UNDERVISNING

  • Eukaryot molekylär mikrobiologi (BIO440)
  • Molekylär mikrobiologi (BIO277)
  • Cellbiologi (BIO900)

UPPDRAG

  • Prefekt: Institutionen för Kemi och molekylärbiologi 2018-2021

MERITER

Markus Tamas studerade biokemi och molekylärbiologi vid universiteten i Lund och Liège (Belgien), och spenderade ett år som research scholar vid Public Health Research Insititute i New York (USA). Han disputerade 1999 vid Katholieke Universiteit Leuven (Belgien) och erhöll en forskarassistenttjänst från Vetenskapsrådet 2003. Markus är professor i eukaryot mikrobiologi sedan 2010.