Länkstig

Mattias Hallquist

Professor

Institutionen för kemi och
molekylärbiologi
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
413 90 Göteborg
Rumsnummer
7455
Postadress
Box 462
405 30 Göteborg

Om Mattias Hallquist

Forskning Luftkvalité och klimat. Atmosfärskemi med fokus på partiklar i luft. Partiklar i luft (aerosoler) har betydelse för bland annat hälsa och klimat. Atmosfärskemiska processer påverkar till exempel egenskaper och bildning av partiklar i luft. Ett specialområde är hur organiska ämnen oxideras i luften och bildar partiklar (SOA). Ett annat område är hur förbränningskällor ger upphov till partiklar, till exempel emissioner av nano-partiklar från vägtrafik. Koordinerar ett större rambidrag för forskningsamarbete mellan Göteborg och forskare i Kina runt fotokemisk smog i Kina.

Mer om vår forskning på den Atmosfärsvetenskapliga gruppens hemsida

Undervisning

  • Atmosfärskemi 15 hp
  • Aerosoler 15 hp
  • Energi och Miljö 15 hp
  • Grundläggande kemi 1, 15 hp
  • Miljökemi, 15 hp
  • Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp
  • Miljövetenskaplig metodkurs 15 hp
  • Naturvetenskapligt basår, kemi, 15 hp

Uppdrag

  • Koordinator för GU inom MERGE som är en del av GUs framstående forskning inom Atmosfär-Klimat-Ekosystem
  • Examinator och handledare för examensarbeten inom kemi och miljövetenskap