Länkstig

Marie Thynell

Senior rådgivare

Wexsus, Västsveriges nexus för hållbar utveckling,
adm
Besöksadress
Aschebergsgatan 44
41133 Göteborg
Postadress
Box 170
40530 Göteborg

Om Marie Thynell

Marie har forskat och publicerat artiklar med inriktning på urbana förhållanden, globala städer och utvecklingen inom transportområdet. Ett forskningstema är socio-ekonomiska förhållanden och genus i snabbt föränderliga stadsmiljöer i olika världsdelar och framväxten av hållbara transporter. Ett annat forskningsintresse är den internationella debatten kring miljö och transportpolitik under de senaste 20 åren. Marie har gjort ett antal fallstudier i Teheran, Dhaka, Xian, Hanoi, New Delhi, Petrozavodsk, Skopje, Rom, Köpenhamn, Brasília och i Santiago, Chile. Thynell har även varit med och tagit fram åtta regionala politiska deklarationer för Asien och Baltikum samt är medförfattare till the Aichi Statement (2005) som undertecknats av borgmästare i 48 asiatiska städer. Marie är också medförfattare till the Bangkok Declaration for 2020 samt expert i Environmental Sustainable Transport (EST) under ledning av FN:s centrum för regional utveckling (UNCRD) och i FN:s Kommission för hållbar utveckling, New York 2009/2010 (UNCSD18/19).

Forskningsområden Mina forskningsintressen är: Hållbar utveckling, global utvecklingsforskning, globala städer, urban utveckling, genus och social hållbarhet, samhällens motorisering och transportpolitik, energieffektivitet samt socio-ekonomiska förhållanden och användare. Dålig luft och stadsplanering. Många av dessa områden har analyserats i ett STS-perspektiv.

Avhandling: The Unmanageable Modernity. An Explorative Study of Motorized Mobility in Development. Abstrakt.

Forskning

2014-2019: Photochemical Smog in China: Formation, transformation, impact and abatement strategies. Thynell samverkar med naturvetare och tekniker för att studera luftproblematiken i Beijing och Hongkong inom ramen för ett större projekt som finansierats med 25 miljoner av Vetenskapsrådet. De två städerna ligger i olika klimatzoner, har olika typer av smog och skilda politiska system. Myndigheterna har olika policies för att bemöta luftföroreningarna i respektive stad.

2013-2014: Att resa jämt i Sverige och Norge. Planeringsbidrag från Centrum för Genusforskning, GIG, vid GU.

2013-2015: Att hantera återkommande kriser: Civilsamhällets organisation under översvämningar i Jakarta. Thynell studerar strukturella förutsättningar för utsatta innevånare samt insatser och för att motverka följderna av återkommande översvämningar i den megastaden. Det indonesiska civilsamhället är aktivt när det gäller att förebygga och minimera konsekvenserna av översvämningar och en del i projektet undersöker hur invånarna organiserar sig för att hantera förödelsen samt de åtgärder som myndigheterna utvecklar för att förbättra livsvillkoren i Jakarta. Projektet finansierades av Vetenskapsrådet och resultaten summerades i boken: Jakarta Claiming spaces and rights in the city, Routledge, Research on Asian Studies. Thynell samarbetar även med STINT i Indonesien.

2012-2013: Looking into the Future A comprehensive analysis of the FUT programme. Volvos Forskningsstiftelser, VREF.se. Marie Thynell har genomfört en sammanställning och analys av 10 års forskningsfinansiering. Projektet avslutades med en liten bok: 2014, Thynell, Marie and Christian Wolmar, eds, Access and Mobility in Cities, The First Ten Years of the Future Urban Transport Programme. Capito Förlag, Stockholm. 50 pp.

2010-2012: Policy responses and civil mobilization in relation to threats of climate change in Jakarta. Vetenskapsrådet Stockholm. Marie Thynell planeringsbidrag.

2012-2015: Sustainable Transport Initiative. Styrkeområdet Transport, Chalmers Tekniska Högskola/Göteborgs universitet.

2009-2012: Gemensamt lärande för energieffektivisering i Urbana Miljonprogramsområden. Finansierat av Formas. Huvudsökande: Ylva Norén Bretzer, Förvaltningshögskolan, med Marie Thynell, Anders Sandoff, Företagsekonomiska institutionen och David Langlet, Juridiska institutionen.

2009-2011: Eco-Region Baltic 21 Lighthouse Project. Flagship project of the EU Strategy for the Baltic Sea Region (BSR). Projektet finansierades med 30 miljoner från EU kommissionen. Thynell ansvarade för Transportdelen.

2007-2009: Sustainable transport and social justice. Cases in two rapidly growing cities: Hanoi and Xian. Forskningen finansierades av SIDA/SAREK och genomfördes i samarbete med the Centre for Global Gender Studies, University of Gothenburg. Tillsammans med docent Ann Schlyter och Dr. Hoi Anh Tran.

2006-2008: Socio-Cultural constructions of sustainable mobility and their role in political and practical initiatives in Sweden. Projektet kallades även för Transport Mistra och finansierades med 30 miljoner SEK av MISTRA.

Några sakkunnighet och granskningsuppdrag

2019: Tjänstetillsättning vid Centre for Business and Development Studies (CBDS). Department of Management, Society and Communication, Copenhagen Business School, Köpenhamn.

2018: Tjänstetillsättning vid Earth Institute, Columbia University, New York.

2012-2013: Expertgranskare för den kommande femte rapporten från FN:s Klimatpanel (IPCCC AR5).

2012: Expertgranskare för Ministeriet för urban förnyelse, Indien. Jag har även granskat för bl a Sveriges Riksdag, Norges forskningsråd, Sidas genus-helpdeskar 2003-2010, The World Conference on Transport Research; The Journal of Transport Policy; The World Renewable Energy Congress 2011.

Undervisning

  • Internationella Relationer – alternativa och gröna perspektiv
  • Utvecklingsstudier
  • Hållbar utveckling
  • Hållbara städer och Framtida Göteborg
  • Genusstudier
  • Global ojämlikhet och jämställdhet

Styrelseledamot

2014-2021 Göteborgs Atmosfärsvetenskapliga Centrum, GAC, vid Chalmers/GU.

Publikationer

Böcker 2020, Thynell M., Wismans J., Choudhury Rudra Charan, M., and Joshi, G., eds. Environmentally Sustainable Transport Sourcebook. The United Nations Bangkok. Forthcoming.

2018, Hellman, J., Thynell, M and van Voorst, R., eds. Jakarta Claiming spaces and rights in the city, Routledge, Research on Asian Studies. London. ISBN 978 1 138 08420 9.

2014, Thynell, Marie and Christian Wolmar, eds, Access and Mobility in Cities, The First Ten Years of the Future Urban Transport Programme. Capito Förlag, Stockholm. 50 pp.

2010, Thynell, Marie, Schlyter, Ann and Hoai, Anh Tran, Sustainable urban transport and social justice: Case studies in Ha Noi and Xi’an School of Global Studies University of Gothenburg, 190 pp.

2009, Thynell, Marie, “Social change and urban transport” Technical Document 2, Transport Policy Advisory Series, Division 44 Water, Energy and Transport German Technical Cooperation, GTZ.

Vetenskapliga artiklar:

2019, Morawska, L., Miller, W., Riley, M.,Vardoulaki, S., Zhu, Y., Marks, G., Garnawat, P., Kumar, P. & M. Thynell "Towards Urbanome the genome of the city to enhance the form and function of future cities" NCOMMS-19-16239B, Open Access, Nature Communications, Springer.

2017, Thynell, Marie: Roads to Equal Access, Chapter 6 in Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific nr 87, Transport and Sustainable. Development Goals United Nations publication, Thailand ISSN: 0252-4392 ST/ESCAP/SER.E/87.

2017, Hallquist Mattias, Thynell Marie et al “Photochemical Smog in China: Scientific challenges and implications for air quality policies” National Science Review Oxford University Press, ISSN 2095-5138, https://doi.org/10.1093/nsr/nww080.

2016, Thynell, Marie, “The quest for gender-sensitive and inclusive transport policies in growing Asian cities. Social Inclusion, Transport Policy and Social Inclusion Vol 4 (3) pp.72-82. Lisbon: Cogitatio.

2015, Wismans J., Nilsson Ehle, A. Thynell, M. et al ”Status of Road Safety in Asia” Journal of Traffic Injury Prevention Vol 17 (3) pp.217-225. London: Taylor & Francis Group.

2010, Thynell, Marie, Tiwari, Geetam and Dinesh Mohan, “Sustainable Transport and the Modernisation of Urban Transport in Delhi and Stockholm” Cities; The International Journal of Urban Policy and Planning Vol 27, pp. 421–429. London: Elsevier.

Partnership and policy topics

2018, Thynell, M., Invited Expert to the Intergovernmental Eleventh Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia, Co-organized by: Ministry of Construction and Urban Development, Mongolia Ministry of Road and Transport Development, Mongolia Ministry of Environment and Tourism, Mongolia Ulaanbaatar, Mongolia Ministry of the Environment, Japan, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific United Nations Centre for Regional Development of Division for Sustainable Development Goals/United Nations Development of Economic & Social Affairs Co-Sponsored by: German International Cooperation (GIZ) Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI), Partnership for Sustainable Low Carbon Transport (SLoCaT), Forum. Chair: H.E. Mr. Badyelkhan Khavdislam, Minister of Construction and Urban Development, the Government of Mongolia Ulaanbaatar, Mongolia, October.

2018, Thynell M., Presentation: Social aspects of urban planning and design, the role of non-motorized transport in development. Ulaanbaatar, Mongolia UNCRD.

2017, Thynell, Marie, Presentation: Sustainable Connectivity for Empowering Women and Girls “ for the 10th Regional Environmentally Sustainable Transport (EST) Forum in Asia,” “2030 Road Map for Sustainable Transport ~ Aligning with Sustainable Development Goals (SDGs)”, hosted by the Ministry of Public Works and Transport (MPWT) of the Government of Lao PDR, Ministry of the Environment of the Government of Japan (MOE-Japan), the Partnership on Sustainable, Low Carbon Transport (SLoCaT), the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP), and the United Nations Centre for Regional Development UNCRD.

2017, Wismans, J., Thynell, M., & Selpi, S., and Lindberg, G., “Economics of Road Safety – What does it imply under the 2030 Agenda for Sustainable Development?” 60pp. Vientiane, Lao PDR: UNCRD.

2016, Wismans, J., Skogsmo, I., Nilsson-Ehle, A., Lie, A., Thynell, M., & Lindberg, G. Road safety implications and opportunities for regions under increasing motorization. “Road Safety on Five Continents” RS5C, Conference, May 2016 Rio de Janeiro.

2014, Wismans, J., Skogsmo, I., Nilsson-Ehle, A., Lie, A., Thynell, M., & Lindberg, G., ”Implications of Road Safety in National Productivity and Human Development in Asia” the Eighth Regional EST Forum in Asia, Colombo. UNCRD.

2013, Thynell, Marie, Invited Expert to the Seventh Regional EST Forum & Global Consultation on Sustainable Transport in the Post 2015 Development Agenda. April 2013, Bali, Indonesia. See http://www.uncrd.or.jp/env/7th-regional-est-forum/index.htm.

2013, Thynell, Marie, Expert Reviewer, The Sustainable Urban Transport Project by the Ministry of Urban Development Government of India assisted by the Global Environment Facility (GEF), UNDP and the World Bank (US$30 billion for urban infrastructure) Investment Program Jawaharlal Nehru National Renewal Mission, Government of India.