Länkstig

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Vid Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktinformation

Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Postadress
Box 462
40530 Göteborg
Leveransadress
Medicinaregatan 19
41390 Göteborg

Underliggande enheter

Om Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Mer information hittar du på vår webb: https://www.gu.se/kemi-molekylarbiologi

Institutionen för kemi och molekylärbiologi bedriver högkvalitativ forskning och utbildning inom kemiska vetenskaper och molekylära livsvetenskaper.

Forskningen på institutionen omfattar analytisk kemi, atmosfärsvetenskap, biokemi, fysikalisk kemi, läkemedelskemi, oorganisk kemi, organisk kemi, cellbiologi, genetik, genomik, mikrobiologi, molekylärbiologi och strukturbiologi. Våra forskargrupper har många tvärvetenskapliga samarbeten, både nationellt och internationellt, och bidrar starkt till Göteborgs universitets topprankning inom life science enligt Shanghairankningen 2020.

Institutionen ansvarar för utbildning på grundläggande nivå inom programmen för kemi, organisk kemi och läkemedelskemi, molekylärbiologi, genomik och systembiologi samt receptarieprogrammet. Med många valmöjligheter inom utbildningen kan våra studenter kombinera undervisningsämnena till en unik profil inom life science. Institutionen erbjuder även forskarutbildningar inom kemiska vetenskaper, molekylära livsvetenskaper och miljövetenskaper i en stimulerande internationell miljö.

Institutionen är uppdelad på två campus och finns i Kemihuset på Campus Johanneberg samt i Lundbergslaboratoriet på Campus Medicinareberget.