Länkstig

Evert Ljungström

Om Evert Ljungström

Forskning

I vår kultur tillbringar människor vanligtvis mer än 90% av sin tid inomhus. Därför är kvaliteten på inomhusluften mycket viktig. Ett av mina forskningsområden är de mer eller mindre behagliga ämnen som bildas genom kemiska reaktioner mellan ämnen som kommer från källor inomhus och de som förs in med ventilationsluften. Ett annat område är de mycket små droppar som bildas från den vätska som bekläder lungan när vi andas. Dropparna som typiskt är 0.5 mikrometer i diameter bär information om lungans ”hälsa”. Här samarbetar jag med docent Anna-Carin Olins forskargrupp vid Arbets och miljömedicin GU för att samla in och analysera dropparna samt tolka det budskap de bär med sig.

Undervisning

Naturvetenskapligt basår NBAK 20 * Oorganisk kemi KEM05 Atmosfärkemi KEM170 * Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, ES1305 Aerosoler KEM720 * som kursansvarig